Skip to main content

Nederland doet weer belastingaangifte. Volgde u in 2021 een opleiding voor uw werk of onderneming? En hebt u die (deels) zelf betaald? Kosten voor een opleiding zijn soms aftrekbaar. Ga na of u aan de voorwaarden voldoet en vul de gegevens aan in uw belastingaangifte.

 

In sommige gevallen zijn de kosten die u maakt voor een opleiding aftrekbaar. Er gelden drie belangrijke voorwaarden:

  1. De studie of opleiding is bedoeld voor uw (toekomstige) beroep.
  2. De opleiding is een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van een docent en dat de opleiding wordt afgesloten met een examen.
  3. U hebt geen (recht op) studiefinanciering. Onder studiefinanciering vallen naast beurzen ook leningen, een OV-kaart en een prestatiebeurs. Ook wanneer u geen beurs of lening ontvangt maar hier wel recht op hebt, kunt u geen studiekosten aftrekken.

Alleen kosten die u zelf hebt gemaakt, kunt u aftrekken in de belastingaangifte. Daarbij geldt een drempel van 250 euro. Kreeg u een vergoeding (van DUO, ouders, werkgever of iemand anders)? Dat vermindert de aftrek. Heeft u een fiscale partner met wie u aangifte doet? Dan mag u ook zijn of haar opleidingskosten aftrekken.

 

Wél aftrekbaar

Hebt u geen recht op studiefinanciering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bepaalde studiekosten aftrekken in de belastingaangifte. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
  • Leermiddelen die voor de opleiding verplicht zijn, zoals (voorgeschreven) boeken of bepaalde software
  • Beschermingsmiddelen, zoals een stofjas, speciale schoenen, beschermingsbril of oordoppen
  • De jaarlijkse afschrijving op waardevolle studiematerialen die gebruikt worden in de opleiding. Denk aan een muziekinstrument of camera.
  • Kosten voor de EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)

Niet aftrekbaar

Sommige opleidingskosten zijn niet aftrekbaar. Computerapparatuur bijvoorbeeld, maar ook kosten voor een mobiele telefoon en de inrichting van uw studeerkamer. Ook de rente over een studieschuld en reis- en verblijfskosten voor studiereizen mag u niet aftrekken. Betaalt u voor de opleiding van studerende kinderen? Ook deze studiekosten zijn niet aftrekbaar.

 

Opleidingskosten gemaakt als zzp’er

Bent u zelfstandig ondernemer? En hebt u in 2021 een opleiding gevolgd? De Belastingdienst beschouwt de kosten om vakkennis en vaardigheden op peil te houden als zakelijke kosten. Deze kunt u van de opbrengst van uw onderneming aftrekken. Hierdoor vermindert uw winst.

 

Aftrek studiekosten afgeschaft per 2022

Let op: per 2022 is de aftrek studiekosten afgeschaft. De belastingaangifte over 2021 is het laatste jaar waarin u studiekosten kunt aftrekken. Kosten die u in 2021 hebt gemaakt, kunt u wanneer ze aan de voorwaarden voldoen aftrekken in uw belastingaangifte. Kosten die u in 2022 maakt, kunt u niet meer aftrekken. Kijk op belastingdienst.nl/aftrekposten voor meer informatie. In plaats van de aftrek studiekosten komt STAP-budget. U kunt vanaf 1 maart STAP-budget aanvragen via uwv.nl/stap.