Zzp’er inhuren

Als u een zzp'er wilt inhuren moet u weten of er geen sprake is van loondienst. Samen legt u afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich moet houden en wat u kunt doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Werken met een zzp’er

U kunt een zzp’er inhuren voor een specifieke opdracht of een project. Een zzp’er deelt zelf uren, werk en vakantie in. Hij kan tegelijk klussen doen voor andere opdrachtgevers. U geeft geen leiding aan de zzp’er, zoals met personeel. U legt samen afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Bijvoorbeeld het zzp uurtarief en het aantal uren dat er nodig is voor de opdracht.

Vormen van inhuren

U kunt een zzp'er op 3 manieren inhuren:

  • Rechtstreeks: u huurt een zzp'er zonder tussenkomst van een andere partij in. Sluit een modelovereenkomst af met de zzp'er.
  • Intermediair: dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp'er in en verhuurt hem door aan u. De zzp'er factureert aan de intermediair.
  • Payrollbedrijf: met payrolling staat de zzp'er op de loonlijst van het payrollbureau. Dat neemt de administratie voor u uit handen.

Check of er sprake is van loondienst

Als u een zzp’er als zelfstandige inhuurt, moet u controleren of er geen sprake is van loondienst. Zo kunt u schijnzelfstandigheid voorkomen. Als er wel sprake is van loondienst, dan moet u loonbelasting en sociale premies betalen.

Wet DBA

Als u een zzp’er inhuurt voor een opdracht, en het gaat in de praktijk toch om loondienst, dan heet dat schijnzelfstandigheid. U bent dan werkgever en moet belastingen betalen die bij loondienst horen. Voor 2016 kon u de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) gebruiken om de werkrelatie aan te tonen. De Wet DBA moest de regels duidelijker maken, maar dat is niet gebeurd. Er komen daarom nieuwe regels. Het is nog niet bekend wanneer die ingaan.

Modelovereenkomsten

Wilt u vastleggen dat het niet om loondienst gaat? Dan kunt u daar standaard modelovereenkomsten van de Belastingdienst voor gebruiken. Twijfelt u of u een modelovereenkomst nodig heeft? Volg dan het stappenplan Modelovereenkomst of niet.

Controle Belastingdienst

Omdat de Wet DBA vaak onduidelijk is, controleert de Belastingdienst opdrachtgevers op schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Klopt de werkrelatie niet? Dan krijgt u meestal eerst een waarschuwing dat u de werkrelatie moet veranderen.

Lees meer over de controle op de Wet DBA op Belastingdienst.nl.

Arbeidsomstandigheden zzp'er

Een zzp'er heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp'er de werkzaamheden binnen uw kantoor uitvoert, u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op klachten en controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Een buitenlandse zzp'er inhuren

Als u op zoek gaat naar een zzp'er in het buitenland bent u verplicht eerst te werven in de EU of EER. Als u niemand kunt vinden, mag u daarbuiten kijken.

Digital nomad inhuren

Een digital nomad is iemand die locatie onafhankelijk werkt. De digital nomad reist over de wereld, en verdient geld door te werken aan een eigen online onderneming. Of als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers.

Let op ketenaansprakelijkheid

Denk er bij de inhuur van een zzp'er via een uitzendbureau en payrolling aan dat u moet letten op ketenaansprakelijkheid, als werknemers van de zzp'er de klus gaan doen.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Modelovereenkomst - Freelanceovereenkomst - Vastleggen - Algemene voorwaarden - Betalingstermijnen - Payrolling - Inlenersaansprakelijkheid - schijnzelfstandigheid - dba -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein