Zzp’er en zwanger, uw financiën regelen

Omdat u een eigen bedrijf heeft, moet u meer zelf regelen als u zwanger bent dan wanneer u in loondienst bent. U heeft recht op een Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-uitkering) en moet die zelf aanvragen bij UWV. Lees wat u verder moet weten over bijvoorbeeld uw zwangerschapsverlof, verzekeringen, toeslagen en belastingen.

Wat is een ZEZ-uitkering?

U kunt bij UWV een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) aanvragen. De ZEZ duurt minimaal 16 weken. De hoogte hangt af van het aantal uren dat u werkte in het jaar voordat u zwanger werd en is nooit meer dan het wettelijk bruto minimumloon. Kunt u al tijdens de uitkeringsperiode uw werk weer oppakken? Dit heeft geen invloed op uw uitkering. Ook als u nog maar kort werkt of parttime ondernemer bent, kunt u ZEZ aanvragen.

Lees meer over de voorwaarden, de hoogte van de uitkering en hoe u ZEZ aanvraagt.

Overweeg een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een ZEZ-uitkering krijgt u een minimuminkomen tijdens uw verlof. U bent met de ZEZ-uitkering niet verzekerd voor ziekte. Ook niet als uw ziekte het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling. Wilt u uw inkomen verzekeren voor wanneer u ziek wordt? Dat kan met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een AOV zorgt voor inkomen als u door ziekte niet kunt werken. De regels en voorwaarden verschillen per verzekeraar.

Lees meer over de mogelijkheden om u tegen ziekte te verzekeren.

AOV en verlof

U kunt ook een AOV afsluiten die u bij zwangerschaps- en bevallingsverlof uitbetaalt. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw ZEZ-uitkering. Andersom kan uw verzekeraar er wel voor kiezen uw betaling aan te passen als u een ZEZ-uitkering krijgt. Sommige verzekeraars betalen alleen als u bevalt na een bepaalde periode nadat u de verzekering heeft afgesloten. Lees de voorwaarden van uw AOV verzekeraar daarom goed door

Vrijwillige verzekering tegen ziekte bij UWV

Bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u een zwangerschapsuitkering van 100% van het verzekerde dagloon. Is uw verzekerde dagloon lager dan het wettelijk minimumloon? Dan kunt u misschien met een ZEZ-uitkering een aanvulling krijgen tot het wettelijk minimumloon.

Lees meer over zwangerschapsuitkering en de vrijwillige verzekering Ziektewet op UWV.nl.

Pas u werkomstandigheden aan

Werkt u op een plek waar ook mensen in loondienst werken? Dan gelden voor u dezelfde regels voor arbeidsomstandigheden als voor werknemers. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op een plek om te kolven. En moet tijdens de zwangerschap uw fysieke belasting zoveel mogelijk worden beperkt.

Lees welke rechten u heeft tijdens uw zwangerschap en daarna op Arboportaal.nl.

Urencriterium en zwangerschapsverlof

Als u gebruikmaakt van zelfstandigenaftrek, moet u voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst. Tijdens uw verlof tellen de uren die u niet heeft gewerkt mee als gewerkte uren. U kunt de uren rekenen die u normaal gesproken zou hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag aanvragen en aanpassen

Ook als zelfstandig ondernemer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U krijgt toeslag op basis van de uren die u besteedt aan uw bedrijf. En op basis van uw inkomen en het aantal uren dat u kinderopvang gebruikt.

Heeft u al een kind en ontvangt u daarvoor kinderopvangtoeslag? En gaat u met zwangerschapsverlof? Als het aantal uren dat u kinderopvang gebruikt niet verandert, heeft uw zwangerschapsverlof geen gevolgen voor het aantal opvanguren waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Stopt u vanwege uw zwangerschap met werken, of wordt u ziek? Dan heeft u recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag voor het aantal uren dat u daarvóór werkte. Of langer, als uw zwangerschapsverlof binnen deze 3 maanden valt. Dan mag u de periode van uw verlof optellen bij de 3 maanden.

Lees meer over de kinderopvangtoeslag voor zelfstandigen.

Verandert er iets in uw situatie na uw zwangerschap?

Zoals uw inkomen, het aantal uren dat u werkt, of het aantal uren dat u gebruik maakt van de kinderopvang? Pas uw gegevens aan om te voorkomen dat u te veel of te weinig toeslag ontvangt. Gebruik de Kinderopvangtoeslag app of regel het via Mijn toeslagen.

Belastingaangifte doen

Als u een zwangerschapsuitkering van UWV of van een verzekeraar ontvangt, geeft u deze uitkering niet op als winst uit uw onderneming.

Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ontvangt u een uitkering vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege ziekte? Deze uitkering geeft u in uw aangifte op als periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Uw bedrijf tijdens uw zwangerschapsverlof

Wanneer u tijdelijk niet kunt werken moet u nadenken wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf. Wilt u het bedrijf deels of volledig door laten draaien? Of wilt u uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk pauzeren?

Wanneer u er voor kiest om uw bedrijf (deels) door te laten draaien dan moet u nadenken of u werk wilt uitbesteden. Dat kan op verschillende manieren. U huurt een zzp’er in, u werkt samen met een ander bedrijf of u neemt vast of flexibel personeel aan.

Pauzeert u uw bedrijf tijdelijk, zorg dan voor duidelijke communicatie naar uw zakelijke relaties en klanten.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
zwanger - zwangerschap - zwangerschapsuitkering - zzp - zelfstandige - zzp'er - in verwachting -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein