Zonnepanelen op uw woning: btw terugvragen als ondernemer

Installeert u zonnepanelen op uw woning? Dan kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Hier leest u hoe u dat doet als u een eenmanszaak heeft, zoals veel zzp'ers: u verwerkt in uw reguliere btw-aangiftes de btw over de aankoop en installatie van de zonnepanelen en de btw die u moet betalen aan de Belastingdienst.

Bent u ondernemer en heeft uw onderneming een andere rechtsvorm dan eenmanszaak? Zoals vof, maatschap of BV. En installeert u privé zonnepanelen op uw woning? Vraag dan als particulier de btw terug.

Elektriciteit terugleveren is een extra bedrijfsactiviteit

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan u op dat moment gebruikt, leveren de panelen het overschot terug aan het elektriciteitsnet. U krijgt hiervoor van uw energiebedrijf een vergoeding. Meestal verrekent uw energiebedrijf de stroom die u teruglevert met de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Dit heet salderen.

Het terugleveren van elektriciteit is een extra activiteit van uw bestaande bedrijf.

Let op!

Welk werk u doet, speelt geen rol. Als u bijvoorbeeld timmerman bent, is het terugleveren van elektriciteit een extra activiteit van uw timmerbedrijf. U krijgt daarvoor geen nieuw (sub)btw-identificatienummer of omzetbelastingnummer.

Verwerk de btw over zonnepanelen in uw reguliere aangifte

U verwerkt de btw over de zonnepanelen als volgt in uw reguliere aangifte.

Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

U betaalt btw over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt. In rubriek 1a vult u die btw in.

Voorbeeld

Stel u levert in een jaar 2.000 kWh elektriciteit terug en u krijgt van uw energiebedrijf een vergoeding van € 0,07 per kWh. Over die vergoeding brengt u btw in rekening. U berekent de btw als volgt: 2.000 x € 0,07 x 21% = € 29,40.

Sommige energiebedrijven werken met selfbilling: het energiebedrijf maakt voor u de rekening op voor de teruggeleverde elektriciteit. Die rekening moet dan wel aan de factuureisen voldoen. Ook moet er op de rekening staan: 'factuur uitgereikt door afnemer'. Als het energiebedrijf geen rekening stuurt, moet u aan uw energiebedrijf een rekening sturen met de btw.

Rubriek 1d (Privégebruik)

De zonnepanelen op uw woning behoren helemaal of gedeeltelijk tot het bedrijfsvermogen. Maar u gebruikt de elektriciteit van de panelen ook privé. Daarom moet u over dit privégebruik btw betalen. Bij de berekening gaat u uit van het bedrag dat uw energiebedrijf u in rekening brengt voor de elektriciteit die u inkoopt, inclusief energiebelasting en exclusief btw.

Voorbeeld 

Stel uw energiebedrijf berekent u € 0,19 per kWh. En stel uw zonnepanelen produceren 1.000 kWh stroom die u privé gebruikt. Dan moet u over het privégebruik 1.000 x 0,19 x 21% = € 39,90 btw betalen.

Rubriek 5b (Voorbelasting)

Hier vult u de btw in die u heeft betaald over de aankoop en installatie van uw zonnepanelen. Maar dan moet wel de rekening hiervoor op uw naam staan. En ook de rekening van het energiebedrijf moet op uw naam staan.

Let op!

Doet u normaal gesproken geen btw-aangifte omdat u alleen vrijgestelde goederen of diensten levert? Dan moet u nu wel btw-aangifte gaan doen. U meldt deze extra bedrijfsactiviteit met een brief aan uw belastingkantoor. Daarna zet de Belastingdienst een online aangifte voor u klaar. Of u krijgt een papieren aangifte.

U woont samen met een partner

Heeft u een partner? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  • Uw partner heeft ook een eenmanszaak. Degene op wiens naam de rekening van het energiebedrijf staat, moet de extra activiteit melden bij de Belastingdienst en de zonnepanelen verwerken in de btw-aangiftes.
  • Uw partner heeft geen eenmanszaak. Uw partner is bijvoorbeeld in loondienst of uw partner heeft geen betaalde baan. Dan kan uw partner als particulier de btw terugvragen over de zonnepanelen op uw woning. Uw partner hoeft dan maar 1 keer aangifte te doen. De rekening van het energiebedrijf moet dan wel op naam van uw partner staan.

Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Zonnepanelen - btw - woning - aankoop - installatie -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein