Werken als zzp’er via een online platform

Werken via een online platform kan in loondienst met een arbeidsovereenkomst. Of als zelfstandig ondernemer. Lees hier waar u op dan op moet letten.

Werken via een platform

Een online platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zoals een website of een app voor taxiritten, hulp in de huishouding of maaltijdbezorging. Soms huurt het platform zelfstandigen in voor zzp-opdrachten. Er zijn ook online platforms waarop u zelf uw dienst of product verkoopt, zonder tussenkomst van de achterliggende organisatie. In de platformeconomie heet dat dropshipping.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer heeft u verplichtingen. Het is belangrijk om uit te zoeken of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Doe de Ondernemerscheck om een goede indruk te krijgen. Als ondernemer kunt u mogelijk gebruikmaken van aftrekposten.

Wilt u werken als zzp’er dan moet u:

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Heeft u per kalenderjaar een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Loondienst of zzp'er

U moet samen met het zzp-platform de werkrelatie checken. De afspraken kunt u vastleggen in een modelovereenkomst. Bent u in loondienst, dan moet uw opdrachtgever (de organisatie achter het platform) loonbelasting en sociale premies betalen.

Overeenkomst van opdracht

De opdrachtgever kan u vragen een Overeenkomst van Opdracht te tekenen. Een overeenkomst met de organisatie van het platform. In die overeenkomst van opdracht staat hoeveel orders u krijgt of hoeveel u verdient. Een overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als een arbeidscontract. Met een overeenkomst bent u niet verzekerd tegen werkloosheid of ziektekosten. Daar moet u zelf voor zorgen.

Verzekeringen

Controleer of u via het platform bent verzekerd voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid. U heeft als ondernemer geen recht op de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Let ook op de voorwaarden. Als u ziek wordt, heeft u als ondernemer geen recht op een ziektewetuitkering. Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u geen uitkering.

Bijverdienen via een platform

Bent u student of woont u nog thuis, let dan op hoeveel u maximaal mag verdienen voor de studiefinanciering. Ook als u nog geen 18 bent moet u zich inschrijven bij KVK.

Dropshipping

Bij dropshipping verkoopt u producten via een eigen webshop of via een groot online platform. U zet de producten online en u bepaalt zelf de verkoopprijs. U levert de klant zelf. Of de leverancier levert de producten direct aan de klant. Dan bent u niet verantwoordelijk voor de planning, organisatie en het beheer van de voorraad. U blijft bij dropshipping wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten die u verkoopt.