Werken als zelfstandig sekswerker in de prostitutie

Prostituee is een legaal beroep in Nederland. Als u 18 jaar of ouder bent, mag u als zelfstandige in de prostitutie werken. Werkt u als zelfstandige, dan bent u misschien ondernemer. Dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Extra maatregelen corona van 4 tot en met 18 november

Bovenop de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober, gelden vanaf woensdag 4 november 22.00 uur extra maatregelen. Gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek zijn gesloten. Dit geldt ook voor prostitutieramen, sekstheaters en stripclubs. Deze maatregelen gelden voor 2 weken tot en met 18 november. Vanaf 19 november gelden weer de regels van de gedeeltelijke lockdown. Tot die tijd mag u niet werken. De overheid wil met deze maatregel verspreiding van het coronavirus voorkomen. Heeft u door de coronacrisis financiële problemen? Check dan of u gebruik kunt maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een uitkering die u aanvraagt bij uw gemeente. Werkt u via opting-in, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Lees meer over uw rechten als sekswerker tijdens de coronacrisis.

Alleen als het vrijwillig is

Sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Wordt u gedwongen tot prostitutie, dan is dat strafbaar voor diegene die u dwingt. In de folder ‘Prostitutie en uitbuiting’ vindt u informatie over uitbuiting, hulpvormen en uw rechten.

Niet vrijwillig? Zoek hulp.

Wordt u gedwongen om in de prostitutie te werken? Bijvoorbeeld door een pooier of een loverboy. Of bent u minderjarig? De politie kan u helpen. Is dat niet mogelijk, of durft u de politie niet te bellen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Daar kunt u vertellen wat er gebeurt, en niemand weet dat u heeft gebeld.

Wanneer mag u als zelfstandig sekswerker in Nederland werken?

Als u 18 jaar of ouder bent, mag u in Nederland werken als sekswerker. Maar, in de meeste steden is de leeftijdsgrens 21 jaar waarop u als prostituee in de prostitutiebranche mag werken. Informeer daarom van tevoren bij uw gemeente.

U komt van buiten de Europese Unie

Komt u uit een land van buiten de Europese Unie, dan mag u als zelfstandige in de prostitutie werken. U moet hiervoor een geldige verblijfsvergunning hebben met de aantekening arbeid als zelfstandige. Bekijk wat voor u geldt als u naar Nederland verhuist om te werken als zelfstandige.

Check of u als sekswerker ondernemer bent

Als u geld gaat verdienen met uw diensten als prostituee, dan kan het zijn dat u ondernemer bent. Check goed of dit voor u geldt. Want als ondernemer moet u zich inschrijven bij KVK. En belasting betalen aan de Belastingdienst. Zet daarvoor alvast geld opzij. Als ondernemer heeft u misschien recht op voordelen. Zoals de ondernemersaftrek.

Werken volgens het Voorwaardenpakket

Als u niet in loondienst wilt, en ook niet als zelfstandig prostituee wilt werken, dan is er een derde mogelijkheid. Dat heet ‘werken volgens het voorwaardenpakket’. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat u de opting-in regeling gebruikt. Dit is eigenlijk een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst. Opting-in is een regeling van de Belastingdienst. Let op: U kunt alleen van deze optie gebruik maken als de exploitant een vaststellingsovereenkomst heeft met de Belastingdienst. De exploitant houdt dan de loonbelasting en premies over uw inkomsten in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U ontvangt dan een nettoloon.

Starten als zelfstandig prostituee

Iedere ondernemer die in Nederland voor zichzelf begint, moet een aantal zaken regelen. U moet zich bijvoorbeeld inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit geldt ook voor sekswerkers.

1. Bereid uw inschrijving bij KVK voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK kunt u online al een inschrijfformulier invullen. U moet dan een privéadres en een bezoekadres invullen. Als u thuis gaat werken, dan kan dit hetzelfde adres zijn. Ook heeft u een burgerservicenummer en een bedrijfsnaam nodig.

2. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Inschrijven bij KVK en uw privacy

Het handelsregister van KVK is openbaar. Wilt u niet dat iedereen kan zien dat u sekswerker bent? Schrijf u bij KVK in onder de noemer ‘persoonlijke dienstverlening’. En kies een bedrijfsnaam die u verder met niemand deelt. Dus niet uw werknaam die uw klanten kennen. Wilt u nog meer privacy? Dan kunt u uw privé-adresgegevens ook laten afschermen. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U staat niet ingeschreven bij KVK met een ander bedrijf waarvan het woonadres zichtbaar is.
  • Uw telefoonnummer is niet openbaar. Dit regelt u bij uw provider.
  • U heeft een geheim adres. U kunt dit aanvragen bij Burgerzaken van het stadsdeel of de gemeente waar u woont.

3. Check of u een vergunning nodig heeft

Wanneer u start als zelfstandig sekswerker, dan kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij uw gemeente. De gemeente bepaalt waar u mag werken en waar niet. Vraag dit dus na bij de gemeente waar u gaat werken.

4. Betaal belasting en btw

Omdat u werkt moet u belasting betalen over wat u verdient. Het maakt niet uit waar u werkt. Ook moet u btw betalen. Behalve als u weinig geld verdient. Dan kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. U moet dan wel aan 4 voorwaarden voldoen.

5. Zorg voor een goede administratie

U bent verplicht een eigen administratie bij te houden van uw inkomsten en uitgaven als u werkzaam bent als zelfstandige. Zorg dus dat uw administratie voldoet aan de eisen. U moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt.

6. Zorg dat u in een goede omgeving werkt

U heeft recht op goede arbeidsomstandigheden. De kamerverhuurder of exploitant moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken. Hij moet daarvoor een aantal zaken goed regelen. Check aan welke eisen de verhuurder of eigenaar moeten voldoen.

Bedenk waar u gaat werken

U kunt verschillende werkplekken hebben als sekswerker: uw eigen huis, raambordelen, clubs en privéhuizen, en de straat. Waar u gaat werken hangt af van uw persoonlijke keuze en de beschikbare werkplekken.

Uittreksel nodig uit Handelsregister KVK

Als u zich ergens vestigt als zelfstandig sekswerker heeft u bijna altijd een uittreksel uit het Handelsregister nodig. Hiermee kunt u bewijzen dat u zich heeft ingeschreven bij KVK. Een uittreksel kunt u online bestellen bij KVK vanaf € 7,50.

Thuis

Bij thuiswerken ontvangt u uw klanten in uw eigen woning. Informeer daarom bij uw gemeente of u thuis klanten mag ontvangen. De meeste gemeenten verbieden prostitutie vanuit de eigen woning. Gemeenten kunnen hierin hun eigen beleid vaststellen. Informeer bij uw gemeente of thuisontvangst is toegestaan. Dit kunt u doen door anoniem te bellen en deze vraag voor te leggen.

Raambordeel

Bij raamprostitutie huurt u een werkruimte van een raamexploitant voor een afgesproken periode. Verder werkt u onafhankelijk. U werft zelf klanten en onderhandelt over de prijs. Raamprostitutie is alleen toegestaan in de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Alkmaar, Leeuwarden, Haarlem, Deventer, Doetinchem, Nijmegen, Groningen en Eindhoven.

Club of privéhuis

In een club of privéhuis werkt u voor een exploitant. Hij regelt dat alles schoon en veilig is. Soms zorgt hij er ook voor dat er klanten komen. U kunt als zelfstandige blijven werken. Soms kunt u ook werken volgens de opting-in regeling.

Escort

Als escort werkt u op verschillende plekken. Dat kan op twee manieren:

  • U kunt volledig zelfstandig werken. Check wel bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op een boete wanneer een vergunning verplicht is.
  • U kunt via een escortbureau werken.

Straat

Als u op straat werkt, moet u een vergunning hebben van de gemeente. U moet zich ook aan bepaalde locaties houden. In Nederland is werken op straat verboden, tenzij u dat doet op speciale tippelzones. Dit zijn gebieden waar de gemeente straatprostitutie toestaat. De zones zijn door de gemeente ingericht. Er zijn 4 tippelzones in Nederland: Groningen, Arnhem, Nijmegen en Utrecht.

Wilt u stoppen als sekswerker?

In veel gemeenten kunt u terecht voor speciale ‘Uitstapprogramma’s’. Daarin werken allerlei organisaties samen om u ondersteuning te bieden bij het uitstappen uit de prostitutie. Tijdens een intakegesprek bepaalt u samen met een begeleider welke doelen u wilt bereiken. Bijvoorbeeld het vinden van een andere baan of het regelen van geldzaken. U bent wel verplicht actief mee te werken.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
werken - sekswerker - prostituee - prostitutie - KVK - belasting - inkomstenbelasting - vergunningen - thuis - raam - club - privéhuis - escort -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein