Voorkom faillissement met de WHOA

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Maak afspraken met uw schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Door een nieuwe wet, de WHOA, kunt u een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. Lees wat de voorwaarden zijn.

De WHOA in het kort

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord.

Check de voorwaarden

Voordat de rechtbank een akkoord oplegt, moet uw bedrijf aan voorwaarden voldoen:

 • U kunt de schulden van uw bedrijf niet meer betalen.
 • Uw bedrijf is in principe winstgevend.
 • Het onderhands akkoord is gunstiger voor uw schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf.
 • U heeft een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet. De inhoud van het akkoord mag u verder zelf bepalen.
 • U zorgt voor een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers.
 • De arbeidsvoorwaarden van uw personeel blijven hetzelfde.
 • Voldoende schuldeisers stemmen vóór het akkoord. Aan deze voorwaarden zijn eisen verbonden. De stem van aandeelhouders met meer aandelen weegt bijvoorbeeld ook zwaarder. Lees meer over de eisen voor stemming in de Faillissementswet.

Schakel een adviseur in

De WHOA-procedure is kort, maar is ook ingewikkeld. Begin daarom op tijd met voorbereiden. Om u te helpen kunt u een juridisch of financieel adviseur inschakelen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Begin met voorbereiden

Dit zijn de stappen die u kunt nemen om een conceptakkoord voor te bereiden:

 • Overleg met uw schuldeisers en aandeelhouders.
 • Maak afspraken over bijvoorbeeld later terugbetalen, schulden kwijtschelden of schulden omzetten in aandelen.
 • Leg die afspraken vast in een conceptakkoord.
 • Leg het conceptakkoord voor aan uw schuldeisers en aandeelhouders die u bij het akkoord wilt betrekken.
 • Organiseer een stemming en nodig uw schuldeisers en aandeelhouders uit.
 • Maak binnen 7 dagen na de stemming een verslag over de uitkomst van de stemming.
 • Stuur uw schuldeisers het verslag van de stemming.
 • Laat de rechtbank weten dat u bezig bent met een akkoord volgens de WHOA.

Met de WHOA-routekaart van KVK volgt u stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Vraag om een afkoelingsperiode

Heeft u een akkoord aangeboden, dan kunt u de rechtbank vragen om een afkoelingsperiode. Uw schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen uit uw bedrijfsvermogen. En de bank mag schulden niet verrekenen met het saldo op uw bankrekening. Daar moet de rechter dan eerst toestemming voor geven.

Meld u aan voor de WHOA-nieuwsbrief

Wilt u meer weten over de WHOA? In een eenmalige nieuwsbrief heeft KVK alle informatie over de WHOA voor u gebundeld. Meld u aan.