Uw opdrachtgever vraagt om een modelovereenkomst

Door te werken volgens een modelovereenkomst is het duidelijk dat u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever. Maar een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook samen met uw opdrachtgever afspraken maken over uw arbeidsrelatie. Als daar maar uit blijkt dat de kenmerken van loondienst niet van toepassing zijn. Want als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, kunnen u en uw opdrachtgever met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies. Vraagt uw opdrachtgever om een modelovereenkomst? Volg deze 6 stappen:

1. Beoordeel of u de opdracht in loondienst uitvoert

U werkt niet in loondienst als minstens een van deze situaties voor u geldt:

  • Uw opdrachtgever heeft geen enkel gezag over u. Hij geeft alleen de opdracht, u bepaalt hoe u die uitvoert.
  • U hoeft de opdracht niet zelf uit te voeren. Dat betekent dat u ook iemand anders het werk kunt laten doen.

Als u nog twijfelt, controleer met uw opdrachtgever of er sprake is van loondienst.

2. Geen loondienst? Kijk of u een modelovereenkomst nodig heeft

Weet u zeker dat u niet in loondienst werkt? Dan hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar dat mag wel.

Denkt u dat u niet in loondienst werkt, maar weet u het niet zeker? Dan is het verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken. Zo voorkomt u het risico op schijnzelfstandigheid.

Weet u zeker dat u wel in loondienst werkt? Dan kunt u geen modelovereenkomst gebruiken. Maar misschien kunt u dan wel op een andere manier voor uw opdrachtgever gaan werken. Zodat er geen sprake meer is van loondienst.

3. Zoek een modelovereenkomst

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de overeenkomst. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u werkt. U vindt ze op belastingdienst.nl. U kunt kiezen uit algemene modelovereenkomsten, modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten.

Algemene modelovereenkomsten

De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle soorten opdrachten. Het maakt daarbij niet uit in welke branche u werkt of wat uw beroep is.

Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

De modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn opgesteld door verschillende branches en belangenorganisaties. Hier staan specifieke omstandigheden van deze beroepen in.

Individuele overeenkomsten

De individuele overeenkomsten kunt u alleen gebruiken als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep. U mag de tekst van deze overeenkomsten niet veranderen.

Eigen overeenkomst opstellen en laten beoordelen

Stelt u liever een eigen overeenkomst op? Baseer deze dan op de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de juiste bepalingen staan. U kunt uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst. Maar meestal is dat niet nodig: in veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst.

Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf? Gebruik dan een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen. U kunt dan direct aan de slag.

4. Pas de modelovereenkomst aan als dat nodig is

In de algemene modelovereenkomsten en de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen staan geel gemarkeerde bepalingen. Die bepalingen mag u niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door de Belastingdienst te laten beoordelen.

5. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u werkt

Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.

6. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst

Zolang u en uw opdrachtgever werken volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert of opdrachtgevers zich aan de wet DBA houden. Als u als opdrachtgever kwaadwillend bent of de aanwijzingen niet opvolgt, dan zal de Belastingdienst handhaven. Dat kan met naheffingsaanslagen (eventueel met boete) en correctieverplichtingen.

Lees meer over hoe de wet DBA werkt op de website van de Belastingdienst.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
modelovereenkomst - dba - opdrachtgever - var - stappenplan -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein