Uw idee voor een product of dienst beschermen

Stel dat u een nieuw product of een nieuwe dienst aan het ontwikkelen bent. Tot het moment dat het klaar voor de markt is, is uw intellectuele eigendom niet vanzelfsprekend. Iemand anders kan er dus met uw idee vandoor gaan. Er zijn verschillende manieren om uw uitgewerkte idee te beschermen.

Werk eerst uw idee uit

Zolang u niet weet hoe uw product of dienst er eruitziet of werkt, kunt u het niet beschermen. Wel kunt u het zover mogelijk uitgewerkte idee vastleggen, zodat u kunt bewijzen dat u dit idee al had op een bepaalde datum.

Bescherm uw product of dienst

Uw product of dienst kan met meerdere rechten worden beschermd. Een nieuw product kan bijvoorbeeld een nieuwe techniek hebben, maar ook een nieuwe naam of ontwerp. Intellectuele Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten. Bijvoorbeeld muziek, namen, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Er zijn rechten die u moet registreren om het eigendom te krijgen en rechten die u automatisch krijgt. Welke rechten voor u van belang zijn, hangt af van uw product of dienst.

Welke beschermingsvormen zijn er?

Intellectuele eigendom bestaat uit:

1. Rechten die u moet registreren

2. Rechten die vanzelf ontstaan

3. Overige beschermingsvormen

Voorbeeld: een idee voor een pasjeshouder

Stel dat u een idee heeft voor een pasjeshouder. Dan kan een aantal beschermingsvormen van toepassing zijn:

  • Een modelrecht voor het design van de pasjeshouder.
  • Een octrooirecht voor de techniek waarmee de pasjes in en uit de houder kunnen worden geschoven.
  • Een merkrecht voor de naam en/of het logo waaronder het product op de markt wordt gebracht.
  • Auteursrecht op de vormgeving en de publicaties.
  • Bedrijfsgeheim voor nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Bescherming - Intellectueel eigendom - Vormen - Eisen - Auteursrecht - Merkenrecht - Modelrecht -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein