Uw bedrijf redden of stoppen

Als het niet goed gaat met uw bedrijf, is hulp van buitenaf onmisbaar. U kunt advies inhuren om te kijken wat de mogelijkheden zijn: doorgaan of stoppen. Misschien verkoopt u uw bedrijf. Heeft u schulden? Kijk dan of u de schulden in een speciaal traject kunt wegwerken. Wees een faillissement voor en handel snel.

Huur een adviseur in

Als het financieel slecht gaat met uw onderneming, vraag dan een financieel adviseur om hulp. Bijvoorbeeld een accountant of een boekhouder. Samen met uw adviseur bepaalt u of u doorgaat of stopt. Als uw onderneming niet meer levensvatbaar is, moet u wel stoppen. Ook kunt u uw bedrijf verkopen.

Doorgaan met de onderneming

Kiest u ervoor om door te gaan met uw onderneming? U kunt dan het volgende doen:

 • Zoek een mede-eigenaar of zakenpartner. Een mede-eigenaar heeft nieuwe ideeën en brengt geld in.
 • Regel financiering. Denk aan crowdfunding of een lening bij de bank. Of probeer met bootstrapping financiële ruimte te vinden in uw eigen omgeving.
 • Overweeg de minnelijke schuldenregeling. Dit kan een oplossing zijn voor uw financiële problemen. Een schuldhulpverlener kijkt dan bijvoorbeeld of er een schuldregeling mogelijk is. Schakel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in.
 • Als u personeel heeft, kunt u ontslag overwegen. Personeel ontslaan is vooral een oplossing voor de lange termijn. Op korte termijn heeft u waarschijnlijk hogere kosten. U moet bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of vakantiedagen betalen.
 • Onderzoek of u een webshop kunt starten. Met een webshop bent u locatie-onafhankelijk. Hierdoor maakt u uw afzetmarkt groter.
 • Als u een bedrijfspand heeft, bekijk dan of u dit kunt verhuren of verkopen.
 • Maak een marketingplan. Met een goed marketingplan weet u welke kansen uw bedrijf heeft.
 • Onderzoek of u kunt innoveren of samenwerken.

Kijk wat u kunt regelen met de Belastingdienst

Kijk of u met de Belastingdienst afspraken over uw betalingen kunt maken. Bijvoorbeeld:

 • Uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen.
 • Bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst kent een bijzondere vorm van uitstel. U krijgt dan langer uitstel. Dit krijgt u niet zomaar. U moet aantonen dat er een bijzondere situatie is waardoor u niet kunt betalen. Bijvoorbeeld een brand in uw bedrijf
 • Betalingsonmacht melden. Let op: meld uw betalingsonmacht ook bij UWV.
 • U kunt de btw terugvragen van openstaande facturen. Dan moet u zeker weten dat uw klant deze niet meer gaat betalen.

Vrijwillig stoppen met de onderneming

Als u stopt met uw bedrijf, dan moet u een aantal zaken regelen. Lees meer hierover bij Bedrijf stoppen in 10 stappen.

Gedwongen stoppen met de onderneming

Soms moet u stoppen met de onderneming, of u wilt of niet. Bijvoorbeeld omdat uw schuldeisers uw faillissement hebben aangevraagd. U kunt uw faillissement eventueel omzetten naar de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.

Werkloos geworden door einde bedrijf

Bent u 55 jaar of ouder en werkloos geworden, omdat uw bedrijf is beëindigd? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz) of de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Uw inkomen wordt dan aangevuld tot bijstandsniveau. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente waar u woont, voordat uw bedrijf is beëindigd.

Schuld saneren

Kijk ook of u uw schulden kunt saneren. U krijgt dan hulp van een schuldhulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de Sociale Dienst of een gespecialiseerd bedrijf. De schuldhulpverlener helpt u een akkoord te sluiten met uw schuldeisers.

Bedrijf verkopen

U kunt ook uw bedrijf verkopen. Of een deel van uw onderneming afstoten.

Handig

Feiten en cijfers: bedrijfsopheffingen

De grafiek laat het aantal opheffingen van bedrijven in Nederland zien per kwartaal.