Stoppen met uw eenmanszaak

Als u stopt met uw eenmanszaak schrijft u uw bedrijf uit bij KVK. U rekent daarna fiscaal af met de Belastingdienst. Betaal ook uw openstaande facturen voordat u stopt. En check wat er verandert voor uw aansprakelijkheid. Lees in dit stappenplan hoe u uw eenmanszaak opheft.

1. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt, moet u verschillende financiële zaken afhandelen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

  Alle voorraden en bedrijfsmiddelen gaan bij het stoppen over naar uw privévermogen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld uw bedrijfsauto. U levert dan als ondernemer aan uzelf als privépersoon. Als u btw heeft afgetrokken bij de aanschaf van de goederen, moet u er nu btw over betalen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken. Dit hoort bij de slotaangifte btw (zie stap 6).

 • Check welke leningen u moet aflossen

  Heeft u leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw verplichtingen niet nakomen, neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Check welke leaseovereenkomsten u heeft

  Heeft u een leaseauto of andere leaseovereenkomsten? Controleer hoe lang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om mogelijkheden voor stopzetten te bespreken. U kunt het contract misschien ook ter overname aanbieden.

 • Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

  Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw bv hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van de vof. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

  Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

  Wacht met uitschrijven bij KVK

  Let op: de aanvraag voor Bbz of de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw bv bij KVK laat uitschrijven.

 • Eenmanszaak opheffen met schulden

  Moet u gedwongen stoppen met uw eenmanszaak omdat u schulden heeft? Onderzoek of u in aanmerking komt voor schuldsanering. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

 • Check uw aansprakelijkheid

  Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

  Laat u helpen door een deskundige

  De fiscale en financiële gevolgen van het stoppen met uw eenmanszaak kunnen ingewikkeld zijn. Schakel daarom een accountant of andere deskundige in om u te helpen.

2. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan zo op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt.

Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

3. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij nieuw werk zoeken. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

4. Schrijf uw eenmanszaak uit bij het Handelsregister

Schrijf uw eenmanszaak uit bij het KVK Handelsregister. Uitschrijven is gratis en kan online of per post. KVK geeft vervolgens aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 1).

5. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw eenmanszaak is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u een laatste btw-aangifte moet doen.

6. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt ook een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. U moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen.

7. Controleer wat u moet opzeggen

Zorg dat u contracten en verzekeringen van uw eenmanszaak stopzet. Een checklist:

Opzeggen zakelijke bankrekening

Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

 • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
 • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
 • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
 • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

8. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw eenmanszaak moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

Verken nieuwe mogelijkheden

Stoppen met uw eenmanszaak is niet per se negatief. Lees tips bij het maken van nieuwe plannen op KVK.nl.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken worden er opgeheven?

Jaarlijks beëindigen zo’n 90 duizend ondernemers hun eenmanszaak. In 2012 was dat meer dan gemiddeld. Al jaren stijgt het aantal eenmanszaken, omdat er meer eenmanszaken worden opgericht dan beëindigd.