Steunpakket watersnood voor ondernemers Limburg

De watersnood heeft voor veel schade gezorgd bij ondernemers in Limburg. De overstromingen hebben bedrijven en winkelpanden beschadigd. Het kabinet stelt geld beschikbaar voor ondernemers en werkgevers die slachtoffer zijn van de overstromingen. Lees hier welke steunregelingen er voor u zijn.

Tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Heeft u materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg? U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Deze regeling geldt alleen voor schade die niet verzekerbaar is.

Er wordt gewerkt aan de voorwaarden van de regeling. RVO voert de regeling uit. Zodra deze beschikbaar is volgt meer informatie op rvo.nl.

NOW-noodmaatregel watersnood

Bent u werkgever en verwacht u tenminste 20% omzetverlies door de overstromingen? U kunt gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee kunt u personeel 100% blijven doorbetalen.

U kunt NOW 4 aanvragen bij het NOW-loket van UWV. U kunt de aanvraag doen van 26 juli 2021 tot en met 30 september.

Gift of tegemoetkoming Giro777

Een gift of tegemoetkoming vanuit Giro777 en/of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan meetellen als omzet voor de NOW en kan dus invloed hebben op de uiteindelijk definitieve hoogte van de NOW. Lees de voorwaarden.

Tijdelijke WW-uitkering door onwerkbaar weer

Kan uw personeel door de overstromingen niet werken? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf stil ligt? U kunt een tijdelijke WW-uitkering voor hen aanvragen. U kunt tot uiterlijk maandag 2 augustus aanspraak maken op de regeling.

Afspraken wateroverlast in de CAO

Zijn er geen afspraken gemaakt over wateroverlast in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan kunt u als werkgever gebruikmaken van de NOW. Let op: als u de NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u door de overstromingen moeite om vaste lasten te betalen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen bij omzetverlies van minimaal 30%. De regeling over het 3e kwartaal kunt u naar verwachting eind augustus aanvragen bij RVO. U moet voldoen aan de subsidievoorwaarden van de TVL.

Schade aan gewassen

Heeft u door regenval en overstromingen schade aan uw akkers en gewassen? U kunt een voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Zo kunt u als agrariër een paar maanden eerder over geld beschikken.


Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein