Steunpakket watersnood voor ondernemers Limburg

De watersnood heeft voor veel schade gezorgd bij ondernemers in Limburg. De overstromingen hebben bedrijven en winkelpanden beschadigd. Het kabinet stelt geld beschikbaar voor ondernemers en werkgevers die slachtoffer zijn van de overstromingen. Lees hier welke steunregelingen er voor u zijn.

Tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Heeft u materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten via de schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant. Deze regeling geldt alleen voor schade die niet verzekerbaar is.

Als uw bedrijf in het vastgestelde schadegebied staat, dan kunt u tot en met 15 december uw schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gift of tegemoetkoming Giro777

Bent u zwaar getroffen door de overstromingen? Mogelijk kunt u een extra gift krijgen via Het Nationaal Rampenfonds. Lees meer over deze extra gift (pdf).

Gift telt als omzet

Een gift of tegemoetkoming vanuit Giro777 en/of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan meetellen als omzet voor de NOW-regeling. En kan dus invloed hebben op de uiteindelijk definitieve hoogte van de NOW. Lees de voorwaarden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u door de overstromingen moeite om vaste lasten te betalen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen bij omzetverlies van minimaal 30%. U moet voldoen aan de subsidievoorwaarden van de TVL.

NOW-maatregel gesloten

Bent u werkgever en had u tenminste 20% omzetverlies door de overstromingen? U kon gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om uw personeel door te betalen. U kunt geen NOW meer aanvragen bij UWV. Mogelijk kunt u wel de Regeling Werktijdverkorting (wtv) gebruiken.

Giften hebben invloed op hoogte NOW

Als u de NOW heeft aangevraagd en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit gevolgen hebben bij latere verrekening. U moet dan misschien (een deel van) de NOW terugbetalen.

Tijdelijk steunpunt Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een tijdelijk steunpunt geopend voor ondernemers die getroffen zijn door de watersnood in Limburg. Het steunpunt is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar voor vragen over en hulp bij belastingzaken: 088-1542600 of per e-mail.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
watersnood - overstromingen - ondernemers - steunregelingen - TVL - NOW - steunpakket watersnood - watersnood limburg - steunpakket limburg - Tegemoetkoming schade bij rampen - wts - now-noodmaatregel - ww - ww-uitkering - onwerkbaar weer - schade aan gewassen - schade gewassen - schade bedrijfspand - schade winkelpand - waterschade winkelpand -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein