Steun voor DGA’s tijdens de coronacrisis

U kunt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) overheidssteun krijgen als u door de coronacrisis financiële problemen heeft. Ook kunt u misschien gebruikmaken van kredietregelingen. Lees hier welke regelingen er zijn en welke voorwaarden er voor u gelden.

Lager gebruikelijk loon

Werkt u in een bedrijf waarvan u aanmerkelijkbelanghouder bent? Bijvoorbeeld omdat u minimaal 5% van de aandelen heeft van de bv of nv? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling van de Belastingdienst. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt u loonheffingen in, ook als u minder of geen omzet heeft.

Heeft u door de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u het gebruikelijk loon lager vaststellen. Kijk of u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de gebruikelijkloonregeling in paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen.

Maak gebruik van overheidsregelingen

De overheid steunt ondernemers met verschillende regelingen. Bekijk van welke regelingen u misschien gebruik kunt maken. Vraag ook advies aan uw accountant of financieel adviseur.

NOW-noodmaatregel

Als DGA kunt u ook een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). U moet dan wel verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en u moet voldoen aan de voorwaarden van de NOW.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u meer dan 30% van uw omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Tozo vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Tozo alleen als er geen reserves zijn

Deze Tozo is alleen relevant wanneer uw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen. U moet kunnen aantonen dat er vanuit de bv geen reserves zijn. Vraag hierover ook advies aan uw accountant of financieel adviseur.

Premiebetaling van uw pensioenregeling

Kunt u de premie voor uw pensioenregeling niet betalen als gevolg van de coronacrisis? Of verwacht u op de korte termijn problemen met het betalen van uw pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of met uw accountmanager. Samen kunt u met de pensioenverzekeraar zoeken naar een passende oplossing.

Coaching Stichting Ondernemersklankbord

Heeft u problemen door de coronacrisis? Dan kunt u gratis coaching aanvragen bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Of zoek contact met 115 Help een bedrijf en Qredits coaching.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
DGA - overheidssteun - corona - coronacrisis - financiële - problemen - kredietregelingen - voorwaarden -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein