Starten met export

Exporteren vraagt om een goede voorbereiding en doorzettingsvermogen. Bekijk of export wel bij uw bedrijf past. Maak een exportplan. Doe een marktonderzoek en ontdek welke landen geschikt zijn als afzetmarkt voor uw product of dienst.

Onderzoek of export past bij uw bedrijf

Past export bij uw bedrijf? Exporteren is niet iets dat u er zomaar bij doet. De kans van slagen hangt af van de missie, visie en toekomstplannen van uw bedrijf. Onderzoek of uw product wel geschikt is voor export. Zorg dat uw personeel goed is opgeleid en dat uw financiën op orde zijn.

Maak een exportplan

Met een exportplan zet u alles op een rij voor een goede start. U maakt inzichtelijk of uw bedrijf klaar is voor export. Bijvoorbeeld of er voldoende productiecapaciteit is. Lees op KVK.nl wat er bij komt kijken om het internationale transport te regelen. Gebruik het sjabloon voor het maken van uw exportplan.

Doe een marktonderzoek

Marktonderzoek doen is een van de eerste stappen van het exportplan. Met een exportmarktonderzoek brengt u in kaart wie uw concurrenten en mogelijke klanten zijn. U kunt dit onderzoek ook uitbesteden aan een marktonderzoeksbureau.

Vergelijk landen en markten in het buitenland

Welke landen het meest geschikt zijn als afzetmarkt voor uw product, hangt af van verschillende factoren. Vergelijk daarom de mogelijke afzetmarkten met elkaar voor een succesvolle start.

Met de databanken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft u toegang tot:

  • economische voorspellingen per land
  • importcijfers en exportcijfers
  • buitenlandse investeringen per product

Vergelijk landen met elkaar op een aantal eisen, bijvoorbeeld:

  • de zakelijke kansen en de markt
  • invoertarieven (niet van toepassing binnen de Europese Unie)
  • producteisen en andere regels

Na het kiezen van een afzetmarkt, kunt u een marktverkenning aanvragen bij RVO.

Maak gebruik van subsidies en financiële regelingen

De overheid biedt subsidies en financiële regelingen om exportplannen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een gedeeltelijke borgstelling voor uw lening. Of de regeling Starters International Business voor professioneel advies bij uw exportplan. Bekijk alle mogelijkheden voor starters of check de subsidie- en financieringswijzer op RVO.nl

Zelf exporteren of via een tussenpersoon

U kunt zelf uw producten rechtstreeks exporteren, maar ook via tussenpersonen zoals een handelsagent of distributeur. De tussenpersoon is dan uw verlengstuk op de exportmarkt. Lees meer over de verschillen tussen een distributeur en een handelsagent. Verdiep u ook in de voor- en nadelen van zelf exporteren of via derden.

Exportwijzer

Heeft u plannen voor export of zoekt u nieuwe exportmarkten? RVO helpt bij zakendoen in het buitenland. Met de Exportwijzer vindt u eenvoudig uw weg binnen het aanbod van informatie, financiering en andere vormen van ondersteuning.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland jaarlijks?

De grafiek toont de totale waarde van goederen die vanuit Nederland worden uitgevoerd.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Export - exporteren - exportplan - exportmarkt - subsidies -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein