Stappenplan starten met een uitvinding

U heeft een briljant idee dat dé oplossing voor een probleem is. Maar is uw idee wel zo nieuw en goed? Is er straks wel een markt voor uw uitvinding? Check eerst of uw idee al bestaat. Voorkom dat anderen er met uw idee vandoor gaan. Leg het vast. Bescherm daarna uw uitgewerkte idee met een octrooi oftewel patent. Dit zijn nog maar een paar stappen. Lees wat u verder nog meer kunt doen.

1. Zoek uit of uw idee al bestaat

Check eerst of uw idee wel echt nieuw is. Als uw idee al uitgevoerd is heeft het weinig zin om door te gaan. Er zijn verschillende manieren om hierachter te komen:

  • Zoek in Octrooidatabanken. Veel uitvindingen hebben een octrooi en zijn te vinden in een aantal databanken van Octrooicentrum Nederland.
  • Zoek in de registers voor ideeën , merken en modellen van het Bureau-Benelux voor de Intellectuele Eigendom.
  • Zoek via internet naar soortgelijke ideeën.
  • Kijk gewoon eens bij winkels en webshops. Misschien is uw nieuwe uitvinding al te koop.
  • Via vakbeurzen en vakliteratuur worden vaak de nieuwste innovaties gepresenteerd door uitvinders.

2. Onderzoek of er vraag is naar uw uitvinding

Stel dat uw idee nog niet bestaat. Is er dan wel vraag naar uw nieuwe product, dienst of technische uitvinding? Met een marktonderzoek krijgt u hierop een antwoord. Met het resultaat kunt u beslissen of het de moeite loont om er tijd en geld in te steken.

3. Leg uw idee vast

U wilt vast niet dat een ander er met uw idee vandoor gaat. Een idee is niet wettelijk te beschermen. U kunt het wel vastleggen. Dat kan in het i-Depot van het Benenlux-Bureau voor de Intellectueel Eigendom. Dan heeft u in ieder geval bewijs dat u de eerste was met het idee op een bepaalde datum. Dit bewijs is belangrijk als u in een juridisch conflict komt met een concurrent.

4. Bescherm uw uitvinding met een Intellectueel Eigendom

Als u uw idee heeft uitgewerkt, kunt u het wettelijk beschermen met een Intellectueel Eigendom (IE). Dat kan voor een nieuwe techniek zijn, maar ook voor een model of merk. En stel dat u met uw nieuwe uitvinding een eigen bedrijf wilt starten. Bescherm dan ook uw bedrijfsnaam. Bekijk de verschillende vormen van intellectuele eigendomsrechten zoals een octrooi oftewel patent.

Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

Er is geen verschil. Beide termen betekenen precies hetzelfde. Ze worden vaak door elkaar gebruikt in het Nederlands. Patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. Voor de Nederlandse wet- en regelgeving geldt de term octrooi.

5. Houd uw uitvinding geheim

Als u nog niet direct denkt aan bescherming, dan is het wellicht verstandig om uw uitvinding voorlopig geheim te houden. Dat gaat natuurlijk niet op als uw innovatie al gewoon te koop is. Dan is het gemakkelijker te achterhalen hoe uw nieuwe uitvinding werkt. U kunt het dan alleen maar beschermen door een bijvoorbeeld een octrooi aan te vragen.

6. Overweeg de voordelen van samenwerking

Een uitvinding samen met een partner ontwikkelen en op de markt brengen kan voordelen hebben. Zoals het delen in de kosten en kennis uitwisselen. Bekijk de voordelen van een co-creatie.

7. Check of u financiële hulp kunt krijgen

De ontwikkeling van een idee naar een eindproduct kost geld. Er zijn verschillende mogelijkheden om u hierbij financieel te ondersteunen. Dat kan met overheidsregelingen zoals bijvoorbeeld de Vroegefasefinanciering. Met deze regeling kunt u een lening krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een prototype.

Investeerders vinden voor uw uitvinding

U kunt natuurlijk ook zelf actief op zoek gaan naar investeerders. Maar hoe overtuigt u hen van uw geweldige idee? En wat kunt u hiervoor doen? Bekijk de stappen om potentiële investeerders te vinden.

8. Zorg voor een prototype

Met een goedwerkende prototype of demo kunt u uw toekomstige afnemers of investeerders overtuigen van uw uitvinding. Maar bovenal kunt u dan uw innovatie goed testen en bijsturen als dat nodig blijkt. Ook dat kunt u in samenwerking doen. Bijvoorbeeld met studenten van hogescholen. Zij beschikken vaak over faciliteiten zoals 3D-printers, robots en laboratoria. Benut die kansen.

9. Breng uw uitvinding op de markt

En dan is uw nieuwe product of dienst helemaal perfect. Tijd om ermee de markt op te gaan. Hoe pakt u dat aan? Waar moet u aan denken? Bekijk de stappen voor de introductie van uw uitvinding op de markt.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Uitvinding - uitvinder - nieuwe uitvinding - octrooi - patent - intellectueel eigendom - patent aanvragen - idee vastleggen -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein