Stappenplan horecabedrijf starten

Als u een horecabedrijf start, krijgt u met overheidsregels te maken. Van regels voor hygiëne en brandveiligheid tot muziek. Ook moet u de juiste vergunningen hebben. En past uw horecabedrijf wel in het bestemmingsplan? Genoeg uitzoekwerk, dit stappenplan helpt u op weg.

1. Schrijf uw horecabedrijf in bij KVK

U moet zich als horecaondernemer inschrijven in het Handelsregister van KVK. Daarna geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer ziet, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Neem uw huurcontract of koopcontract mee

U kunt zich pas inschrijven bij KVK als u een huur- of koopcontract heeft van het pand waarin u uw horecaonderneming gaat vestigen.

2. Check het bestemmingsplan

Controleer in het bestemmingsplan van de gemeente of u zich met uw horecabedrijf mag vestigen op de gewenste locatie. Zo niet, dan kunt u bij uw gemeente vragen om wijziging van het bestemmingsplan.

Aantal bedrijven in uw buurt

Wilt u weten hoeveel horecabedrijven actief zijn in uw regio? Check het met de KVK Bedrijventeller.

3. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan

U heeft een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten eten en drinken in uw restaurant of café. Soms is er geen exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Bijvoorbeeld voor een afhaalrestaurant of bedrijfskantine. Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

4. Vraag een ontheffing Alcoholwet aan

Met alleen een exploitatievergunning mag u nog geen alcohol schenken. Hiervoor heeft u een ontheffing Alcoholwet nodig. U moet 21 jaar zijn om een ontheffing Alcoholwet aan te vragen.    

Schenkt u alleen alcoholvrije drank?

Ga dan bij uw gemeente na of u een drank- en horecaverlof nodig heeft.

5. Zorg voor een brandveilig horecabedrijf

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw horecazaak. Deze eisen gelden alleen als u een drank- en horecavergunning nodig heeft. U moet ook maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen.

Lees meer over maatregelen voor brandveiligheid.

Rookverbod in de horeca

In horecagelegenheden mag niet gerookt worden. Lees meer over het rookverbod in de horeca.

6. Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Voor bouwen, verbouwen of renoveren heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Gaat u slopen? Dan moet u vaak een sloopmelding doen. Bij een monument gelden andere regels. Als u reclame wilt plaatsen op of aan uw pand heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor reclame op openbare grond moet u precariobelasting betalen.

7. Kijk welke vergunningen u nog meer nodig heeft

Afhankelijk van wat voor soort horecabedrijf u start, heeft u misschien extra vergunningen nodig. Zoals:

Bibob

Als u bij de gemeente een vergunning aanvraagt, kan het zijn dat u een Bibobformulier moet invullen. Hiermee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw horecabedrijf of van betrokken personen. Lees meer over Bibob.

8. Regel uw inschrijving in een register van de NVWA

Als u levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet u zich inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of levensmiddelen volgens de regels geproduceerd, verwerkt en verkocht worden. Deze regels zijn er zodat levensmiddelen voor consumenten veilig zijn.

9. Werk volgens de HACCP

Als u eten en drinken bereidt, moet u werken volgens de HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het is een veiligheidsanalyse waarmee u voorkomt dat de veiligheid van eten in gevaar komt. U kunt een goedgekeurde hygiënecode gebruiken waarmee u direct voldoet aan de wet. U kunt ook zelf een HACCP-plan opstellen. De NVWA beoordeelt dan uw plan. Bekijk op de website van de NVWA de hygiënecodes per sector.

10. Houd u aan de personeelsregels

Als u personeel in dienst neemt, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt de Horeca RI&E gebruiken. Om sterke drank te verkopen moet uw personeel 16 jaar of ouder zijn. In de zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 jaar. De leidinggevende moet een SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid hebben. Dit horecadiploma of deze verklaring heeft u nodig om u te registreren in het Register Sociale Hygiëne.

Personeel onder de 18

Uw personeel dat jonger is dan 18 jaar mag wel alcohol verkopen, maar niet drinken.

11. Check de toegestane openingstijden

De toegestane openings- en sluitingstijden verschillen per gemeente. Wilt u geopend zijn buiten de geldende sluitingstijden? Dan moet u in veel gemeenten een ontheffing aanvragen. U moet hiervoor een drank- en horecavergunning hebben of horecaondernemer zijn.

12. Check de milieuregels

Als u een horecabedrijf start, krijgt u te maken met milieuregels. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. Het is meestal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Vaak is een melding van uw onderneming bij de gemeente voldoende. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar u zich met uw horecabedrijf wilt vestigen.

13. Vraag toestemming voor gebruik van muziek

Draait u in uw horecabedrijf muziek, bijvoorbeeld achtergrondmuziek? Dan heeft u toestemming nodig van de tekstdichter, de componist en de muziekuitgever. Dit regelt u door een licentie aan te vragen en een vergoeding te betalen. U doet dat bij Buma/Stemra of Sena. Zij regelen dat uw vergoeding bij de makers terechtkomt.

Aantal oprichtingen eet- en drinkgelegenheden

De grafiek laat het aantal oprichtingen van eet- en drinkgelegenheden in Nederland zien per kwartaal.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
horecabedrijf starten - horeca starten - café beginnen - eigen café - horecabedrijf beginnen - restaurant starten - restaurant - restaurant beginnen - restaurant openen - kroeg beginnen - kroeg - eigen kroeg - Horecabedrijf - Bestemmingsplan - Exploitatieplan - Omgevingsvergunning - Drank- en horecavergunning - Drank- en horecaverlof - Terrasvergunning - Milieuvergunning - Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten - Kansspelbelasting - Vergunning verkoopdemonstratie in horeca - NVWA - HACCP - Hygiënecodes Sociale hygiëne - Inschrijven KvK - Openingstijden horeca - Bibob -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein