Schulden en faillissement eenmanszaak

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden uit uw bedrijf. U bent dus met uw privévermogen aansprakelijk. Als u geen oplossingen meer ziet om uw schulden te betalen, kunt u een verzoek indienen voor schuldhulpverlening of uw persoonlijk faillissement aanvragen. Dit is wat u moet doen en weten.

Schulden aflossen

Er zijn 2 soorten schuldenregelingen: het minnelijke traject en het wettelijke traject (WSNP).

Minnelijk traject

Dit is een vrijwillige betalingsregeling waarbij u hulp krijgt van een schuldhulpverlener. Bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. Een schuldhulpverlener helpt u met het inventariseren van uw schulden. Daarnaast helpt hij met het regelen van een akkoord met uw schuldeisers. Neem contact op met uw gemeente voor het maken van een afspraak over schuldsanering.

Wettelijk traject (WSNP)

Als 1 of meer schuldeisers niet akkoord gaat met een vrijwillige betalingsregeling, kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dat moet met een schriftelijk verzoek aan de rechtbank. Stuur de schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. De aanvraag voor de WSNP kan zonder advocaat. Maar u moet uw onderneming wel beëindigen.

Faillissement aanvragen

U kunt bij de rechtbank uw persoonlijk faillissement aanvragen. Dit doet u met een verzoekschrift. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen. Ook schuldeisers, het Openbaar Ministerie en de rechtbank kunnen uw faillissement aanvragen. De rechtbank stelt een curator aan die belast is met het beheer en verdeling van uw bezittingen.

Gevolgen echtgenoot of geregistreerd partner

De WSNP of een faillissementstraject kan ook financiële gevolgen hebben voor uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dat hangt af van uw burgerlijke staat en uw rechtsvorm. Lees hoe u voorkomt dat uw echtgenoot of partner financieel aansprakelijk is voor schulden van uw bedrijf.

Rangorde van schuldeisers

Er is een volgorde in schuldeisers die bepaalt wie als eerste recht heeft op zijn geld:

1. Boedelvorderingen: vorderingen die tijdens het faillissement worden gemaakt om het faillissement te kunnen afwikkelen. Bijvoorbeeld: het salaris van de curator of door de curator afgesloten overeenkomsten. Schuldeisers met een boedelvordering hebben altijd voorrang.

2. Preferente vorderingen: vorderingen van bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV en loonvorderingen van personeel.

3. Concurrente vorderingen: vorderingen van overige schuldeisers.

Bijzondere categorieën schuldeisers

Er zijn 2 soorten schuldeisers die buiten de rangorde van schuldeisers vallen:

  • separatisten. Dit zijn schuldeisers met het recht van hypotheek of pandrecht, zoals banken en investeerders.
  • schuldeisers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Hebben zij wel geleverd, maar heeft u nog niet betaald? Dan mogen zij hun goederen terughalen.

Feiten en cijfers: faillissementen

De grafiek laat het totale aantal uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen met een eenmanszaak zien per kwartaal. (Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid met één natuurlijke persoon (m/v) als eigenaar van het bedrijf.).


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Faillissement - Schulden - Schuldsanering - Schuldeisers - WSNP - Minnelijke - Regeling -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein