Producteisen bij export

Als u goederen gaat exporteren, moet u rekening houden met de producteisen in het land van bestemming. Vaak moet u het product aanpassen. En u krijgt te maken met productaansprakelijkheid.

Kijk welke producteisen voor u gelden

Er zijn algemene en specifieke producteisen. Alle producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen. Ook moet de herkomst duidelijk zijn. Dit zijn algemene producteisen. Specifieke producteisen gaan over de samenstelling, fysieke kenmerken, verpakking, etikettering en registratie van bepaalde productgroepen. Denk aan voedingsmiddelen, chemische producten, machines en elektrische apparatuur.

Check de wetgeving van het exportland

Elk land heeft zijn eigen producteisen. Ga daarom altijd na wat de wetten en regels zijn in het land van uw afnemer.

Producteisen en CE-markering in de EU

U gaat exporteren naar een EU-land? Bekijk dan ook welke algemene producteisen en specifieke producteisen er gelden binnen de EU. Op sommige producten moet u misschien een CE-markering aanbrengen. Een CE-markering geeft aan dat uw product voldoet aan de Europese wetgeving. Daarmee mag u het vrij verhandelen op de Europese markt.

Onderzoek of u uw product moet aanpassen

Meestal moet u uw Nederlandse product  aanpassen voor de export. Veel landen eisen productinformatie in hun eigen taal. Dat geldt voor verpakkingen en etiketten, maar ook voor gebruiksaanwijzingen. Soms zijn technische aanpassingen nodig, zoals andere stekkers. En landen buiten Europa willen producten vaak testen voordat u ze daar mag verkopen.

Check de productaansprakelijkheid

Zorg dat u weet wie aansprakelijk is voor een ondeugdelijk product. Ligt de productaansprakelijkheid bij u? Dan kunt u te maken krijgen met hoge financiële claims, vooral in de Verenigde Staten.

Verklein de kans op claims

  • Zorg dat uw product voldoet aan de wettelijke eisen en normen van het bestemmingsland.
  • Stel gebruiksaanwijzingen en etiketten altijd op in de taal van het land.
  • Sluit een goede productaansprakelijkheidsverzekering af.
  • Sluit een 'indemnity agreement' af. Met dit contract stelt een andere partij zich exclusief aansprakelijk. Bijvoorbeeld: de distributeur.

Check de Trade Helpdesk en Market Access Database

Producteisen en importprocedures in de EU kunt u vinden in de Trade Helpdesk. Voor niet-EU-landen staan de producteisen en procedures per land in de Market Access Database. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Neem contact op met een Product Contact Point

Alle EU-landen hebben een Product Contact Point voor informatie over producteisen en normen in de lidstaten.


Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein