Personeel inhuren en uitlenen: Waadi-registratie en Waadi-check

U gaat personeel uitlenen of inhuren. Dan krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Waadi. Volgens deze wet hebben uitleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet u controleren of deze registratie in het Handelsregister juist is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dat niet zo is.

Registratieplicht Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Biedt u als intermediair personeel aan tegen betaling? U heeft bijvoorbeeld een detacheringsbedrijf. Dan geldt voor u als uitlener een registratieplicht. Volgens de wet Waadi moet u in het Handelsregister een aantekening laten opnemen dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt: de Waadi-registratie. Ga bij KVK na of deze Waadi-registratie voor u van toepassing is.

Doe de Waadi-check als u personeel inhuurt

Uitleners van arbeidskrachten hebben een registratieplicht. Alle intermediairs die in Nederland personeel uitlenen, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van KVK. Bij die registratie moet ook staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Doe de Waadi-check en voorkom een boete

Staat het bedrijf waarvan u personeel inhuurt niet goed ingeschreven in het Handelsregister? Dan riskeert u een boete. Ook als inlener. Controleer daarom altijd de Waadi-registratie met de Waadi-check van KVK.

Doel Waadi is beschermen werknemers

De overheid wil met de Waadi-wet en registratieplicht illegale arbeid en uitbuiting van arbeidskrachten tegengaan. Zo kan zij fraude beter opsporen. Denk aan illegale arbeid, schijnconstructies, te lange werktijden en onderbetaling. De Waadi-registratie zorgt voor een betere bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke concurrentie. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de wet Waadi.

Inhuren via de uitzendsector: controleer het uitzendbureau

Ga als inlener altijd na of het uitzendbureau dat u wilt inschakelen zich aan de wet houdt. Er zijn uitzendbureaus die niet eerlijk werken. Dat kan leiden tot uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld: het uitzendbureau betaalt te weinig aan de uitzendkrachten die voor u werken. Dan kunnen die uitzendkrachten u aansprakelijk stellen. Dit valt onder de ketenaansprakelijkheid voor loon. Lees hoe u dit risico voor aansprakelijkheid kan beperken.

Gebruik de checklist Werken met uitzendbureaus

Deze checklist helpt u een uitzendbureau te selecteren dat zich aan de regels houdt. Ook ziet u of u zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten werkt.

Meer zekerheid met het SNA-keurmerk

Uitzendbureaus kunnen het SNA-keurmerk krijgen. Deze bedrijven krijgen regelmatig controle van de Stichting Normering Arbeid en staan in een register. Als inlener kunt u het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken door personeel in te huren van een bedrijf met het SNA-keurmerk. Dat betekent dat de Belastingdienst de niet betaalde loonheffingen en de btw voor het ingeleende personeel niet op u kan verhalen. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen.

Stakingsbreking: geen extra uitzendkrachten inhuren tijdens een staking

Werknemers hebben het recht te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. De Waadi regelt dat uitleners bij een staking geen arbeidskrachten mogen aanbieden die stakende werknemers vervangen. Uitzendkrachten mogen de werkzaamheden van stakers dus niet overnemen. Dat heet stakingsbreking en is verboden.

Handig


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Personeel - inhuren - uitlenen - Waadi - Waadi-check - Waadi-registratie - Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs - stakingsbreking - SNA-keurmerk - intermediair - uitzendbureau - detachering - uitzendsector -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein