Ontslag en reorganisatie bij financiële problemen

Heeft uw bedrijf financiële problemen? Misschien denkt u na over een reorganisatie. Of moet u personeel ontslaan om uw bedrijf voort te kunnen zetten. Lees wat u mag en kan doen om uw bedrijf te redden als u personeel heeft.

U heeft tijdelijke financiële problemen

Verwacht u dat uw problemen tijdelijk zijn? Bijvoorbeeld omdat uw problemen komen door het weer of door politieke omstandigheden in het land waar u zakendoet. Dan wilt u uw personeel graag houden voor als het weer goed gaat met uw bedrijf. U heeft verschillende mogelijkheden om te zorgen dat u niet verder in de financiële problemen komt doordat u uw personeel moet doorbetalen.

Bijzondere situatie: vraag werktijdverkorting aan

Verwacht u maximaal 24 weken minder werk te hebben door een bijzondere situatie? Zoals brand of blikseminslag. Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel met de regeling Werktijdverkorting (wtv). U ontvangt dan een uitkering voor de uren die uw werknemers niet kunnen werken. En betaalt deze uitkering aan ze door.

Uw personeel detacheren

U kunt uw werknemer uitlenen aan een andere ondernemer. Dit wordt ook wel collegiale uitleen genoemd. Uw werknemer gaat dan tijdelijk aan de slag in een ander bedrijf, maar blijft bij u in dienst. U maakt samen met de ondernemer waar uw personeel aan de slag gaat een detacheringsovereenkomst. Ook moet u zich registreren als uitlener.

Lees meer over alternatieven voor ontslag op KVK.nl

Vraag uw personeel om te helpen

Heeft u al bezuinigingen doorgevoerd, maar nog steeds financiële problemen? U kunt uw personeel vragen om te helpen door tijdelijk loon in te leveren. U mag het loon en andere arbeidsvoorwaarden alleen aanpassen als uw werknemer dat goed vindt. En u mag uw personeel niet onder druk zetten om in te stemmen.

Lees meer over een loonoffer van uw personeel vragen op KVK.nl.

U moet uw bedrijf blijvend veranderen

Moet u uw bedrijf veranderen om te overleven? En kan dit niet met het personeel dat u nu heeft? U heeft verschillende mogelijkheden om uw personeel te ontslaan.

Vrijwillig ontslag: stel een vaststellingsovereenkomst op

Ga in gesprek met uw werknemer over vrijwillig ontslag. U stelt dan samen een vaststellingsovereenkomst op. Hierin staan afspraken over het beëindigen van het arbeidscontract.

Bij vrijwillig ontslag stelt u zelf voor om het contract stop te zetten, de werknemer gaat hiermee akkoord. Uw werknemer houdt dan recht op een WW-uitkering. U bent niet verplicht een transitievergoeding te betalen. Of u een ontslagvergoeding betaalt en hoe hoog deze is gaat in overleg met uw werknemer.

Vraag toestemming voor ontslag bij het UWV

Als u er in gesprek met uw werknemer niet uitkomt, kunt u een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij UWV. U moet dan kunnen aantonen dat:

Moet u meer dan één werknemer ontslaan? Er gelden regels voor de volgorde waarin u uw personeel moet ontslaan. Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Bij een reorganisatie van 20 mensen of meer gelden de regels voor collectief ontslag.

Transitievergoeding bij ontslagprocedure

Als u uw werknemer via een ontslagprocedure bij UWV ontslaat, betaalt u een transitievergoeding. De hoogte hangt af van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u werkt. Kunt u de transitievergoeding niet in een keer betalen? Dan mag u afspreken om de vergoeding gespreid te betalen over maximaal 6 maanden.

Deeltijdontslag

U mag een werknemer alleen voor een deel van zijn werktijd ontslaan als dit niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat u minder werk heeft, maar dit werk moet wel door 2 personen worden gedaan. Denk aan het plaatsen van zonwering. U moet uw werknemer eerst schriftelijk aanbieden het contract onder dezelfde voorwaarden voort te zetten, maar voor minder uren. Daarna kunt u deeltijdontslag aanvragen. Voor de uren dat uw werknemer is ontslagen, krijgt hij WW.

U kunt het salaris niet meer betalen

Dreigt u failliet te gaan en kunt u het salaris van uw personeel niet meer betalen? Meld zo snel mogelijk uw betalingsonmacht. UWV neemt de loonbetaling dan over.

Betaalt u het loon niet op tijd? Vanaf dag 4 heeft uw werknemer recht op een verhoging van het loon. Ook kan uw werknemer een loonvorderingsprocedure beginnen tegen u.

U vraagt uitstel van betaling aan

Als u uitstel van betaling (surseance van betaling) aanvraagt en krijgt, dan wijst de rechter een bewindvoerder aan. De bewindvoerder gaat over de salarisbetalingen aan uw personeel. Kan uw bedrijf het personeel niet meer betalen? Dan kunnen uw werknemers een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen bij UWV.

Uw bedrijf wordt overgenomen

Wordt uw bedrijf overgenomen? De nieuwe eigenaar neemt ook het personeel over en de loonbetalingen die u nog moet doen. Als uw bedrijf wordt overgenomen na een faillissement, hoeft de nieuwe eigenaar het personeel niet over te nemen.

U gaat failliet

Als u failliet bent verklaard, neemt de curator de bedrijfsvoering over. De curator kan arbeidscontracten opzeggen zonder een ontslagvergunning van UWV. Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris voor het beëindigen van contracten. Als de curator een contract beëindigt, heeft de werknemer nog maximaal 6 weken recht op salaris. UWV neemt deze loonbetaling over.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
ontslag - reorganisatie - loonoffer - deeltijdontslag - werktijdverkorting - vrijwillig ontslag -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein