Omscholen voor ondernemers en medewerkers

De markt verandert steeds. Om als bedrijf te groeien of te overleven, wilt u hierop inspelen. Maar wat als u of uw medewerkers daarvoor de kennis en vaardigheden missen? Dan kunt u denken aan omscholing of bijscholing. De overheid biedt daar verschillende regelingen en subsidies voor.

Waarom omscholen of bijscholen?

Omscholing of bijscholing kan een oplossing zijn in bijvoorbeeld deze situaties:

 • U heeft vakmensen nodig die geschoold zijn in bijvoorbeeld de techniek, de ICT of de zorg. Maar u krijgt geen of weinig reacties op uw vacatures. U heeft wel mensen in dienst die graag eens ander werk willen doen. Of u kent werkzoekenden die gemotiveerd zijn, maar niet de juiste opleiding hebben. Een omscholingstraject biedt dan uitkomst.
 • Er is steeds minder vraag naar het werk dat sommige medewerkers van u doen. Bijvoorbeeld door digitalisering. Of een medewerker kan zijn huidige werk niet meer doen door een ongeval of ziekte. Door omscholing kunt u deze medewerkers nieuwe mogelijkheden bieden. Binnen of buiten uw bedrijf.
 • U haalt als zzp’er te weinig inkomsten uit uw huidige werk. Wel ziet u kansen in andere werkzaamheden. U mist hier alleen de juiste kennis en vaardigheden voor. Door u om- of bij te scholen kunt u uw bedrijf weer winstgevend maken.

Kijk welke regelingen er voor u zijn

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven en werknemers zich blijven ontwikkelen. Daarom helpt zij hierbij met subsidies, leningen, gratis online scholing en belastingvoordelen. U kunt gebruikmaken van deze regelingen:

 • Belastingaftrek scholingskosten en STAP-budget

  Als u of uw medewerkers in 2021 (of eerder) scholing hebben gevolgd, zijn de kosten vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In 2022 wordt deze studiekostenaftrek vervangen door het STAP-budget. Dit is een subsidie van € 1.000 voor alle werkenden en werkzoekenden die scholing willen volgen. Deze scholing moet geregistreerd zijn in het STAP-scholingsregister. U kunt het STAP-budget vanaf 1 maart 2022 aanvragen bij UWV.

 • Subsidie omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

  Binnen de ICT en techniek zijn verschillende beroepen waar veel vraag naar is. Om medewerkers hiervoor op te leiden kunt u gebruikmaken van de Subsidie omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek. U kunt deze subsidie gebruiken voor de omscholing van bestaande of nieuwe medewerkers. Per medewerker kunt u een bedrag aanvragen van € 3.750. Deze regeling gaat in 2022 weer open.

 • Gratis online scholing via NL leert door

  Via de subsidieregeling NL leert door kunnen u of uw medewerkers gratis online cursussen volgen bij verschillende opleidingsinstituten. Er zijn cursussen op allerlei gebieden, zoals zorg, ICT en techniek. De duur van de cursussen verschilt van een week tot enkele maanden. U meldt zich rechtstreeks aan bij de opleider. Daarnaast zijn er nog enkele andere organisaties die kosteloze scholing aanbieden.

 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Zoekt u praktisch geschoolde medewerkers, die u zelf de kneepjes van het vak kunt leren? Dan kunt u studenten van bijvoorbeeld het mbo of hbo een praktijkleerplek aanbieden. Voor de begeleidingskosten kunt u de volgende subsidies aanvragen:

  Subsidie Praktijkleren

  De subsidie Praktijkleren kunt u aanvragen voor praktijkleerplaatsen voor leerlingen van het vmbo, VSO, PRO, mbo-bbl en hbo. Ook kunt u deze subsidie gebruiken voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U kunt de subsidie aan het eind van het schooljaar aanvragen bij RVO.

  Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

  Voor mbo-studenten in de derde leerweg kunt u de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen. Mbo-opleidingen in de derde leerweg zijn flexibeler en vaak korter dan reguliere mbo-opleidingen. Daarom zijn de studenten vaak volwassenen, die de opleiding naast hun werk of andere bezigheden volgen. Zo haalt u medewerkers met meer levenservaring in huis. U kunt de subsidie tijdens de aanvraagrondes aanvragen bij RVO.

 • Levenlanglerenkrediet

  Wilt u of uw medewerker een opleiding volgen aan het hbo of de universiteit? Of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo? Dan kunt u gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet. Dit is een studielening voor mensen van 18 tot 56 jaar, die geen recht hebben op reguliere studiefinanciering. Na de studie betaalt u de lening binnen 15 jaar terug. U vraagt het levenlanglerenkrediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ga in gesprek over scholing en ontwikkeling

Het is voor uw bedrijf belangrijk dat uw medewerkers zich blijven scholen en ontwikkelen. Daardoor kunt u beter inspelen op veranderingen in de markt. Ga daarom regelmatig in gesprek met uw medewerkers: wat hebben zij nodig om nu en in de toekomst goed hun werk te kunnen doen? Gebruik hiervoor de tips en tools voor leren en ontwikkelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vraag hulp via uw gemeente

Bent u zzp’er en heeft u scholing nodig om ander werk te gaan doen? Dan kan de gemeente u misschien helpen om de juiste scholing te vinden. Ook als werkgever kunt u bij uw gemeente terecht als u hulp wilt bij de begeleiding van een medewerker naar ander werk.

Ondersteuning verschilt per gemeente

De ondersteuning kan per gemeente verschillen. U kunt voor hulp contact opnemen met 1 van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT's) in Nederland. Deze teams bestaan uit adviseurs van onder meer uw gemeente, UWV, vakbonden, scholen en werkgeversorganisaties.

Vind een RMT bij u in de buurt.

De gratis hulp kan bestaan uit:

 • coaching
 • hulp bij financiële, psychische of praktische problemen door corona
 • om- en bijscholing
 • hulp bij zoeken naar (bij)baan in loondienst
 • leren in de praktijk