Omgevingsvergunning aanvragen voor reclame op uw bedrijfspand

U wilt een reclamebord of lichtreclame plaatsen op uw bedrijfspand. Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De voorwaarden en de kosten voor deze vergunning verschillen per gemeente.  Ook moet u misschien reclamebelasting of precariobelasting betalen aan uw gemeente.

Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft

De gemeente beschermt het stadsgezicht en zorgt voor de verkeersveiligheid. Daarom mag u niet zomaar reclame op uw bedrijfspand plaatsen. Check dus vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij grotere reclameobjecten heeft u ook een vergunning nodig om te bouwen.

Doe de vergunningcheck van Omgevingsloket online.

Vraag een omgevingsvergunning aan

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente of via Omgevingsloket online. De kosten hiervan verschillen per gemeente. Ook de toegestane afmetingen van de buitenreclame verschillen per gemeente. Check dat bij uw gemeente. Bij uw aanvraag meldt u:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is
  • waar u de reclame wilt plaatsen.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Is uw bedrijfsgebouw een monument? Dan kan uw gemeente een monumentencommissie inschakelen.

Bezwaar maken bij weigering

Als u geen toestemming krijgt voor het plaatsen van reclame, kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken bij uw gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Check of u extra belasting moet betalen

In sommige gemeenten betaalt u reclamebelasting of precariobelasting. Wanneer betaalt u wat?

  • Reclamebelasting betaalt u als de reclame vanaf de openbare weg te zien is. Bijvoorbeeld: billboards of lichtbakken.
  • Precariobelasting betaalt u voor reclame op of boven gemeentelijke grond. In sommige gemeenten is de precariobelasting opgenomen in de kosten van de vergunning.

Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Reclame - Reclamebord - Bedrijfspand - Omgevingsvergunning - Vergunning - Vergunningcheck - Reclamebelasting - Precariobelasting - Precario -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein