Nieuwe regels voor internationaal transport en chauffeurs

Werkt u als chauffeur in het internationale goederenvervoer? Of heeft u een internationaal transportbedrijf? Dan krijgt u te maken met nieuwe regels voor onder andere rij- en rusttijden van chauffeurs, detacheren van chauffeurs en positiebepaling met de tachograaf. Lees hier meer over de wijzigingen.

Wat is het Europese mobiliteitspakket (mobility package)?

In het Europese mobiliteitspakket staan regels voor het internationaal goederen- en personenvervoer. Sommige regels vervangen de bestaande regelgeving. Ook staan er nieuwe regels in voor chauffeurs en transporteurs. De regels gaan in op verschillende data.

Waarom is er een Europees mobiliteitspakket?

De Europese Unie wil met het mobiliteitspakket bijdragen aan:

 • verbeteren van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van vrachtwagenchauffeurs
 • creëren van gelijk speelveld met duidelijke spelregels voor ondernemers die grensoverschrijdende diensten verrichten
 • effectievere en efficiëntere handhaving
 • verbeteren van de verkeersveiligheid

Wat gaat er veranderen?

De regels veranderen of zijn veranderd op 6 hoofdpunten.

 • Rij- en rusttijden van chauffeurs

  Sinds augustus 2020 gelden deze regels voor wekelijkse rusttijden en rustfaciliteiten:

  • Chauffeurs mogen op kosten van de werkgever rusten in een geschikte accommodatie voor hun wekelijkse rust.
  • Chauffeurs mogen minstens een keer per 4 weken terug naar huis.
 • Detacheren van chauffeurs in het internationaal transport

  Nu is het soms onduidelijk of chauffeurs gedetacheerd zijn of niet. Chauffeurs die gedetacheerd zijn, hebben recht op het minimumloon, het cao-loon en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze aan het werk zijn.

  In het Europese mobiliteitspakket staat dat chauffeurs die in een ander land werken, een detacheringsverklaring moeten krijgen. Deze nieuwe regel gaat waarschijnlijk in de loop van 2022 in.

 • Positiebepaling met de tachograaf

  Vrachtwagenchauffeurs moeten sinds 2 februari 2022 in de tachograaf registreren dat ze over een landsgrens gaan. 

  Vanaf 21 augustus 2023 moeten nieuw geregistreerde vrachtwagens een slimme tachograaf type 2 (SMT2) hebben. Een slimme tachograaf houdt automatisch de positie bij van het voertuig. En registreert grensovergangen. Voor vrachtwagens die al geregistreerd zijn, is een slimme tachograaf vanaf 31 december 2024 verplicht.

 • Vestiging van transportbedrijven

  De EU wil brievenbusfirma’s tegengaan. Een brievenbusfirma is een bedrijf dat alleen een postadres heeft in een bepaald land en bijvoorbeeld geen personeel of kantoorruimte. Het bedrijf en personeel zijn gevestigd in een ander land. Dit doet een bedrijf vanwege financiële voordelen.

  Door brievenbusfirma’s tegen te gaan, wordt de markt voor internationaal goederenvervoer eerlijker. Daarom zijn er sinds 21 februari 2022 nieuwe regels over hoe en waar een transportbedrijf is gevestigd:

 • Regels rond cabotage

  In het Europese mobiliteitspakket staan nieuwe regels voor cabotage. Cabotage betekent dat een transportbedrijf goederen vervoert tussen 2 punten binnen een ander EU-land. Bijvoorbeeld: een Spaans transportbedrijf vervoert producten tussen 2 steden in Nederland. Vrachtwagens mogen maximaal 3 cabotageritten achter elkaar rijden. Daarna moeten ze het land weer uit.

  Sinds 21 februari 2022 is er een nieuwe regel bijgekomen. Een vrachtwagen mag na de laatste cabotagerit 4 dagen geen cabotageritten meer rijden in dat EU-land. Dit heet de ‘cooling-off periode’.

 • Algemene regels rond internationaal transport

  Sinds 21 februari 2022 moeten vrachtwagens elke 8 weken terug naar het vestigingsland. Verder hebben vanaf 21 mei 2022 vrachtwagens boven de 2,5 ton die internationale ritten maken een eurovergunning nodig. Dit gold eerst voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton.

  Chauffeurs moeten vanaf 31 december 2024 de registratiegegevens van de afgelopen 56 dagen kunnen tonen aan een controleur. Dat was eerst 28 dagen.

Tijdlijn nieuwe regels mobility package

De nieuwe regels van het Europese mobiliteitspakket gaan niet allemaal tegelijk in. Bekijk hieronder welke regeling wanneer ingaat.

Eerst wetswijzigingen nodig voor internationaal vervoer

Voor sommige regels uit het Europese mobiliteitspakket moeten eerst Nederlandse wetten aangepast worden. Het gaat om de Wet wegvervoer goederen (Wwg), de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). Dit gebeurt waarschijnlijk in de loop van 2022. Het gaat om deze regels:

 • de detachering van chauffeurs
 • cabotageregels voor gecombineerd vervoer (goederen vervoerd met binnenvaartschepen, treinen en vrachtauto’s)
 • opdrachtgevers die weten dat een vervoerder zich niet houdt aan de regels voor internationaal vervoer zijn ook aansprakelijk (ketenaansprakelijkheid)
 • een vervoersmanager moet opnieuw slagen voor de vakbekwaamheidsexamens voor vervoersmanagers als deze niet voldoet aan de eis van betrouwbaarheid

Regels in andere EU-landen

De regels uit het Europese mobiliteitspakket gelden voor alle EU-landen. Wel mogen landen sommige regels zelf invullen. Bijvoorbeeld de cabotageregels voor gecombineerd vervoer. Ook gaan de regels die opgaan in nationale wetten niet overal op dezelfde datum in.