Mondkapjes maken voor de zorg

In Nederland adviseert het RIVM dat alleen zorgpersoneel medische mondkapjes draagt. Er zijn mondkapjes die beschermen tegen het coronavirus COVID-19. Als u mondkapjes wilt produceren voor medisch gebruik, dan moet uw product aan strenge eisen voldoen.

Welke mondkapjes gebruikt de zorg?

In de zorg worden 2 soorten mondkapjes gebruikt:

  • Adembeschermingsmaskers in de klassen FFP1, FFP2 en FFP3: deze nauw aansluitende maskers zijn bedoeld om de zorgverlener te beschermen. Ze worden gedragen bij hoog-risicohandelingen, bijvoorbeeld op de Intensive Care (IC).
  • Chirurgische mondneusmaskers: deze maskers worden normaal gebruikt ter bescherming van de patiënt. Ze kunnen nu, in bepaalde gevallen, ook gebruikt worden om de zorgverlener te beschermen. Wanneer welk type masker gebruikt moet worden, leest u in het factsheet ‘Wanneer is welk mondmasker nodig?’ van de Rijksoverheid.

Beschermingsklassen FFP1-, FFP2-, FFP3-mondkapjes

Adembeschermingsmaskers zijn er in 3 beschermingsklassen: FFP1, FFP2 en FFP3. De maskers in de klassen FFP2 en FFP3 vallen onder de Persoonlijke beschermingsmiddelen (Personal Protective Equipment, PPE).

Zelf produceren: volg de officiële productie-eisen

Mondkapjes moeten voldoen aan strenge eisen om gebruikt te mogen worden in de zorg. Deze eisen zijn vastgelegd in normen, die beheerd worden door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

  • Adembeschermingsmaskers moeten voldoen aan de EU-norm NEN-EN 149. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van deze norm.
  • Chirurgische mondneusmaskers moeten voldoen aan de EU-norm NEN-EN 14683. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van deze norm.

Meld uw product bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Aanbieders, leveranciers, importeurs en producenten kunnen mondkapjes voor medisch gebruik aanmelden bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen worden gezamenlijk ingekocht en gecontroleerd.

Zelf mondkapjes maken: check de octrooien

Om zelf mondkapjes te maken kunt u gebruikmaken van de kennis uit bestaande octrooien (patenten). In de octrooidatabank Espacenet kunt u octrooiaanvragen gratis bekijken. U kunt een octrooiadviseur vragen om hulp bij het zoeken in de databank.

U mag een geregistreerd octrooi voor de Nederlandse markt niet namaken of verkopen zonder toestemming. Dat is inbreuk op het octrooirecht. Als de octrooien gelden voor andere landen dan Nederland dan mag dat wel. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig. Daarna mag u een Nederlands octrooi gebruiken.

RIVM-richtlijnen voor gebruik mondkapjes

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer, in het vliegtuig en na de veiligheidscontrole, in taxi's en ander bedrijfsmatig personenvervoer.

Mondkapjes werken alleen als ze op de juiste manier gebruikt worden. Ze moeten goed sluiten over neus en mond en ze moeten regelmatig vervangen worden. Verkeerd gebruik van mondkapjes kan mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Lees meer over correct gebruik van mondkapjes op de website van het RIVM. U kunt ze zelf maken met behulp van de voorbeeldinstructie van Rijksoverheid of kopen.

Online platform Care & Industry together against Corona

Wilt u met andere organisaties samenwerken om de zorgsector te ondersteunen bij de strijd tegen corona? Ga dan naar het Europese online platform Care & Industry together against Corona. Dit platform is door het Enterprise Europe Network opgericht om: 

  • organisaties uit gezondheidszorg, industrie, wetenschap en overheid met elkaar in contact te brengen
  • vraag en aanbod op elkaar af te stemmen
  • kennis en informatie te delen

U kunt zich op het platform registreren als u producten, diensten of technologieën aanbiedt die zorgaanbieders kunnen ondersteunen. Of als u op zoek bent naar dat soort producten of diensten. Het platform is beschikbaar tot 31 december 2021.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
mondpakjes - mondkapjes maken - FFP1 - FFP2 - FFP3 - zelf mondkapje maken - coronavirus - COVID-19 - CE-certificaat - productie-eisen - beschermingsklassen - mondmaskers - medische hulpmiddelen - persoonlijke beschermingsmiddelen -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein