Maatregelen coronacrisis: wat heeft invloed op de hoogte van uw uitkering?

Als u overheidssteun krijgt tijdens de coronacrisis, moet u zich houden aan voorwaarden. Bijvoorbeeld voor het ontslaan van werknemers. Ook kunnen sommige bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de hoogte van uw uitkering, regeling of subsidie.

U wilt werknemers ontslaan tijdens coronacrisis

Als u werknemers ontslaat en u maakt gebruik van de NOW-regeling, dan moet u te veel gekregen tegemoetkoming terugbetalen.

Het doel van de NOW-regeling is om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. UWV vraagt werkgevers dan ook om de loonsom gelijk te houden. Moet u toch mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Of omdat u failliet dreigt te gaan. Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw tegemoetkoming. U moet het geldbedrag dat u via de NOW-regeling ontving voor de ontslagen werknemers terugbetalen.

U maakt meer omzet dan verwacht

Is uw omzetdaling minder groot dan u had verwacht, omdat u bijvoorbeeld toch omzet maakt door thuisbezorgen of een afhaalloket? Dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van uw tegemoetkoming. De berekening hiervan gaat uit van het door u opgegeven percentage omzetdaling.

NOW-regeling en meer omzet

De hoogte van de NOW hangt af van uw verwachte omzetdaling, en is maximaal 90% van de loonsom. Hoe werkt dat:

  • U geeft uw verwachte omzetdaling door bij de aanvraag van de NOW (dat kan met de rekenhulp).
  • U krijgt van UWV een voorschot van 80% voor de loonkosten.
  • Na de subsidieperiode wordt gekeken naar wat de werkelijke omzetdaling was. Als blijkt dat uw definitieve omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen. Dan moet u dit terugbetalen. Als blijkt dat uw definitieve omzetverlies hoger was, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling van UWV.

Als uw omzetverlies hoger blijkt dan u heeft ingeschat dan krijgt u meer geld. UWV zal een extra bedrag uitkeren.

Tozo en meer omzet

Als u omzet maakt door bijvoorbeeld thuisbezorgen of een afhaalloket, dan kan dat invloed hebben op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen van maximaal € 1.500 euro netto per maand. Dit is een gift die u niet hoeft terug te betalen. Verdient u meer dan u had verwacht, dan wordt dit in mindering gebracht. Als uw omzet in de tussentijd stijgt dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Heeft u te veel uitkering gekregen, dan moet u dat terugbetalen. Voor de Tozo geldt een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u deze uitkering niet aanvragen.

Loonsom lager tijdens de NOW-regeling

Is uw loonsom in de periode dat u overheidssteun krijgt via de NOW, lager dan in de referentiemaand (maart 2020), dan heeft u recht op minder geld. Het te veel ontvangen bedrag moet u dan op een later moment terugbetalen aan UWV.

U moet uw werknemers evenveel salaris blijven betalen als voor de coronacrisis. In de periode dat u overheidssteun krijgt voor de loonkosten van uw werknemers, mag u dus niet minder uitbetalen. UWV gaat voor de NOW 2.0 uit van de hoogte van het loon in maart 2020. Zo bewijst u dat u uw best doet om uw werknemers in dienst te houden. En dat u loon doorbetaalt tijdens de coronacrisis.

Als de loonsom hoger is dan de loonsom in de referentiemaand, dan krijgt u niet meer geld.

U gaat weer (gedeeltelijk) van start met uw onderneming

U kunt gebruikmaken van financiële regelingen als u weer of gedeeltelijk van start gaat. Of uw bedrijf open gaat of dicht blijft heeft hier geen invloed op. U moet voldoen aan de voorwaarden van de regeling die u aanvraagt. Uw omzet is wel van invloed op de hoogte van de regeling die u gebruikt.

Bekijk de veelgestelde vragen over financiële regelingen in het noodpakket.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
now-regeling - now - now 2 - tozo - uwv - coronacrisis - corona - uitkering - ontslagboete - steunpakket - nieuwe steunpakket -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein