Importpartner vinden

U wilt goederen importeren en u bent op zoek naar een zakenpartner, zoals een leverancier of producent. U kunt zelf een zakenpartner zoeken. Maar u kunt ook samenwerken met een handelsagent.

Zelf zakenpartners zoeken

Stel van tevoren een profiel op van de zakenpartner die u zoekt. Dit helpt u om gericht te zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met mogelijke zakenpartners:

  • Check de landeninformatie en ontdek per land specifieke tips voor het vinden van zakenpartners.
  • Win informatie in via agenten of contacten van Nederlandse of buitenlandse collega’s in dezelfde sector.
  • Check of de mogelijke zakenpartner geregistreerd staat als bedrijf en wie tekenbevoegd is.
  • Laat u informeren door de adviseurs van KVK of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Neem contact op met vertegenwoordigers van het buitenlandnetwerk: ambassades, consulaten, business support offices, innovatie attachés en landbouwraden.
  • Bezoek internationale beurzen en kom in contact met mogelijke leveranciers of producenten.
  • Neem deel aan een handelsmissie.
  • Gebruik de databank zakenpartners van Enterprise Europe Network. Hierin vindt u profielen van duizenden mkb-bedrijven uit zo’n 60 landen. U kunt hier ook zelf een profiel aanmaken als u zoekt naar een zakenpartner.
  • Maak gebruik van het Centrum tot de Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI). Het CBI bevordert de concurrentiekracht van exportbedrijven in ontwikkelingslanden, zodat zij makkelijker toegang hebben tot de Europese markt.

Samenwerken met een handelsagent

U kunt ook samenwerken met een handelsagent. De handelsagent bemiddelt tussen u en de leverancier of producent van de goederen. Hij krijgt hiervoor meestal een percentage van de omzet. Dit heet commissie.

Houd rekening met cultuurverschillen

Verdiep u in de culturele verschillen tussen Nederland en het land van uw zakenpartner. In het landenoverzicht vindt u per land een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts.

Check de betrouwbaarheid van uw zakenpartner

Beperk uw risico’s door van tevoren de betrouwbaarheid van uw klant of zakenpartner te controleren. Onderzoek bijvoorbeeld of deze in een buitenlands handelsregister staat ingeschreven. U kunt het bedrijf ook door laten lichten door een handelsinformatiebureau.

E-mailserie: Succesvol starten met importeren

Gaat of wilt u voor het eerst producten importeren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met importeren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse leverancier tot aan de douanezaken.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Zakenpartner - importeren - partner import - Leverancier - Handelsagent - Betrouwbaarheid - Afspraken - Fabrikant - Producent -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein