Goederen transporteren bij export

Het vervoer van goederen naar het buitenland kunt u uitbesteden aan een vervoerder of expediteur. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Bij transport naar het buitenland krijgt u te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingseisen en verzekeringen.

Transport zelf doen of uitbesteden

Voor het transport van uw goederen zijn er 3 mogelijkheden:

  • U vervoert de goederen zelf. Dan kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw product installeert bij de klant. Maar u moet dan alles zelf regelen. Zoals de transportdocumenten en de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer. Zelf vervoeren kan ook duurder zijn omdat u moet investeren in transportmiddelen.
  • U laat de goederen transporteren door een vervoerder. U kiest een transportmiddel of transportmiddelen en zoekt een vervoerder die u hiermee kan helpen. De vervoerder zorgt dan voor de transportdocumenten en heeft natuurlijk ook de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer.
  • U besteedt het transport uit aan een expediteur. Een expediteur neemt u het transport helemaal uit handen. De expediteur regelt bijvoorbeeld ook alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure.

Check de verpakkingseisen

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van uw product. Dit hangt af van de vorm van transport. Bespreek dit vooraf met uw vervoerder of expediteur. Check ook vooraf de verpakkingseisen voor uw product in het land van bestemming. Deze verschillen per land en per product.

ICC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden)

Het is handig om bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010 te gebruiken. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen. U regelt hiermee bijvoorbeeld:

  • wie het transport verzorgt en tot waar
  • wie er zorgt voor transportverzekering, vergunningen, documenten en de douaneprocedure
  • wanneer het het transportrisico overgaat van de verkoper op de koper

Verzeker uw goederen

Controleer wie voor, tijdens en na het transport de aansprakelijkheid voor de goederen draagt. Dek de risico’s af, bijvoorbeeld met een transportverzekering.

Coronacrisis: vrachtverkeer en goederenvervoer

De reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water.

Bekijk op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN) de interactieve kaart met de maatregelen per Europees land.

Feiten en cijfers: wat is de omvang van goederenvervoer vanuit Nederland?

De grafiek toont de omvang van internationaal goederenvervoer tussen een Nederlandse plaats van lading en een buitenlandse plaats van lossing.