Goederen importeren uit een EU-land

In de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van goederen. Dit betekent dat u geen invoerrechten hoeft te betalen. U betaalt meestal wel btw in Nederland. Soms betaalt u ook accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd de producteisen binnen de EU als u gaat importeren. En ga na of er in Nederland nog speciale eisen gelden voor uw product.

Check of u in Nederland btw moet betalen

U importeert goederen uit een ander EU-land. Meestal brengt de leverancier u 0% btw in rekening. Voor u is dat een intracommunautaire verwerving. U krijgt dan een factuur met 0% btw. U moet als afnemer dan wel de Nederlandse btw zelf berekenen en opgeven in uw btw-aangifte. Let daarbij goed op het juiste btw-tarief.

Btw aftrekken als voorbelasting

De btw die u betaalt, mag u bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als u recht heeft op btw-aftrek. U betaalt dan per saldo niets.

Buitenlandse btw terugvragen

Brengt uw leverancier u buitenlandse btw in rekening? Bijvoorbeeld omdat u de goederen zelf in het buitenland ophaalt? Dan kunt u deze buitenlandse btw vaak terugvragen.

Gebruik de tool Intracommunautaire verwervingen

Met het Hulpmiddel Intracommunautaire verwervingen van de Belastingdienst bepaalt u of uw aankoop binnen de EU een intracommunautaire verwerving is.

Houd uw administratie goed bij

Importeert u ook goederen van buiten de EU? Maak dan onderscheid tussen EU en niet-EU in uw administratie.

Check of u bijkomende heffingen moet betalen

Als u alcoholhoudende dranken, tabaksproducten of brandstoffen invoert, moet u accijns betalen. En voor vruchtensappen of andere alcoholvrije dranken betaalt u verbruiksbelasting. U betaalt de accijns en verbruiksbelasting aan de Douane. U krijgt dan ook te maken met importdocumenten

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen. Bijvoorbeeld landbouwheffingen. Of belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij de import van auto’s.

Ga na welke producteisen er gelden

U krijgt te maken met verschillende wetten en regels als u in Nederland producten uit het buitenland wilt verkopen. Zo moet een product veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van producten. Daarnaast moet u zich houden aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). EU-producten zijn meestal toegestaan in Nederland. Ga wel altijd na welke producteisen er in Nederland gelden voor uw product.

Handelsagent of importeur?

Als importeur koopt u zelf goederen in het buitenland en brengt die op de Nederlandse markt. Het voordeel is dat u veel invloed heeft op de goederen. Zo beslist u bijvoorbeeld zelf over de verpakking of om de goederen verder te laten bewerken. U kunt ook als handelsagent werken. U zoekt dan voor een buitenlandse opdrachtgever klanten in Nederland. Dan bent u tussenpersoon. U krijgt daarvoor provisie. En u loopt minder risico. 

Bekijk de verschillen tussen een importeur en een handelsagent.

Tips voor importeurs

Feiten en cijfers: hoeveel importeert Nederland?

De grafiek toont de invoerwaarde van goederen uit EU-landen per maand.