Goederen exporteren buiten de EU

U levert goederen buiten de Europese Unie (EU). Dan is er geen vrij verkeer van goederen en krijgt u te maken met de douane. Hou rekening met invoerrechten. Ook moet u het 0% btw-tarief gebruiken en heeft u exportdocumenten nodig.

Doe aangifte van export

U moet de Douane laten weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU. Dat doet u met de aangifte ten uitvoer. De Douane kijkt aan de hand van de goederencode of u nog aan andere eisen moet voldoen. Heeft u weinig ervaring met exporteren? Dan kunt u de douaneaangifte het beste uitbesteden aan een douane-expediteur of vervoerder.

Gebruik het 0% btw-tarief

Als u goederen exporteert naar een land buiten de EU, moet u het 0% btw-tarief gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of uw afnemer een particulier of een bedrijf is. U moet wel kunnen aantonen dat uw goederen ook echt de EU uit zijn. Bewaar daarom bijvoorbeeld:

  • Een kopie van de vrachtbrief.
  • De factuur van de vervoerder.
  • Het invoerbewijs van het land van bestemming.
  • Een vervoersverklaring als de klant de goederen zelf afhaalt.

Ga na of u exportdocumenten nodig heeft

Hou rekening met invoerrechten en wetgeving in het bestemmingsland en stuur de juiste documenten mee. U kijkt dit na in het landenoverzicht van RVO of de portal Access2Markets van de Europese Commissie. U kunt via KVK verschillende exportdocumenten aanvragen. Bijvoorbeeld een Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin), EUR.1 of EUR-MED of legalisatie van uw factuur.

http://www.youtu.be/JP7cNx0tPBw

Ga de producteisen na

Vaak zijn er bij export buiten de EU aanpassingen nodig van uw product of productverpakking. Check dus eerst of uw product geschikt is voor de exportmarkt. Veel landen eisen productinformatie in de taal van het land. Dat geldt natuurlijk voor de verpakking, maar ook voor etiketten en gebruiksaanwijzingen. Soms is een technische productaanpassing nodig. Denk aan een andere stekker.

Houd rekening met nationale wetgeving

Ga na of er in het exportland nog andere wetten en regels zijn waar u aan moet voldoen. Zo willen niet-Europese landen vaak dat producten eerst worden getest. Wetten en regels per land vindt u op rvo.nl.

Check of er boycots of handelsbelemmeringen zijn

In de EU-portal Access2Markets kunt u nagaan of er boycots of handelsbelemmeringen zijn.

Maak duidelijke vervoersafspraken

Wie regelt het vervoer, wie betaalt het, wie is verantwoordelijk voor schade en wie sluit welke verzekering? Gebruik de ICC Incoterms ® voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen.

Kies de juiste betalingsvorm

Kijk wat voor u een handige betalingsvorm is. Kies er een waarbij u zo min mogelijk risico loopt.

Handig

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland?

De grafiek toont de totale uitvoerwaarde van goederen van Nederland naar niet EU-landen per maand.