Checklist werken met een stagiair

Stagiairs werken mee in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Wilt u een stagiair inzetten? Met deze checklist weet u wat u moet regelen en welke plichten u heeft.

1. Word een erkend leerbedrijf: alleen voor mbo-stages


Als u een mbo-leerling bij u stage wilt laten lopen, moet u een erkend leerbedrijf zijn. Voor een stage door een hbo- of wo-student hoeft dat niet. De erkenning vraagt u aan bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een erkenning als leerbedrijf is 4 jaar geldig. 

Een erkenning als leerbedrijf is ook nodig voor vmbo-leerling


Als u een vmbo-leerling in een leerwerktraject gaat begeleiden, moet u een erkend leerbedrijf zijn. Dat geldt ook voor stagiairs met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

2. Laat weten dat u een stageplek beschikbaar heeft


Bied uw stageplek aan op Stagemarkt van de SBB. En meld uw bedrijf aan bij uw gemeente voor Startersbeurs Nederland. Voor stages op hbo- en wo-niveau kunt u gebruikmaken van vacatureplatforms. Ook hebben opleidingen vaak een eigen stagebureau. En u kunt de stagevacature ook delen op social media.

3. Zorg dat u een verantwoordelijk en professioneel stagebedrijf bent


Om een stagiair aan te nemen, heeft u een aantal plichten.

 • U zorgt voor voldoende werk dat aansluit op de opleiding van de stagiair
 • U bent verantwoordelijk voor wat de stagiair onder werktijd doet. Daarom moet u bijvoorbeeld zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Maar denk ook aan toezien op werktijden en gelijke behandeling.
 • U begeleidt de stagiair intensief. De stagiair moet tijdens de stage bij uw bedrijf bepaalde vaardigheden ontwikkelen.

Voor sommige buitenlandse stagiairs gelden extra regels


Lees meer op Stageplaats of leerbaan aanbieden.

4. Regel een aansprakelijkheidsverzekering


Check uw aansprakelijkheidsverzekering, of zorg dat u er een afsluit. Want als werkgever bent u verantwoordelijk voor schade die de stagiair veroorzaakt of zelf oploopt.  

5. Leg afspraken vast in een stagecontract


Zorg voor duidelijke afspraken met een stageovereenkomst of stagecontract. Daarin staat bijvoorbeeld:

 • gegevens van de stagiair, het opleidingsinstituut en uw bedrijf
 • duur van de stage
 • leerdoelen en begeleiding
 • stagewerkzaamheden
 • eventuele stagevergoeding
 • wie aansprakelijk is bij schade
 • omgang met bijvoorbeeld een laptop of telefoon van de zaak
 • wanneer u en de stagiair het contract mogen beëindigen

Een stagecontract is niet hetzelfde als een gewone arbeidsovereenkomst

Met een arbeidsovereenkomst zou een stagiair bij u in dienst zijn. En dezelfde plichten en rechten hebben als een gewone werknemer. U moet dan het minimumloon of cao-loon betalen. En daarop loonheffingen inhouden, waaronder de premies voor alle werknemersverzekeringen.

6. Bepaal de stagevergoeding 

U bent niet verplicht om uw stagiair een stagevergoeding te betalen. Behalve als het in de cao staat, die voor uw bedrijf geldt. Toch is een stagevergoeding tegenwoordig gebruikelijk. Veel opleidingen stellen een stagevergoeding verplicht.

Hoe hoog de vergoeding is, bepaalt u zelf. Het hangt bijvoorbeeld af van opleidingsniveau, werkervaring en het studiejaar waarin uw stagiair zit. 

Met een stagevergoeding is uw stagiair verzekerd voor Wajong en Ziektewet

Betaalt u uw stagiair een stagevergoeding? Dan is hij verzekerd voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Ziektewet. U betaalt daarvoor geen premies werknemersverzekeringen. Ook hoeft u geen loon door te betalen bij ziekte.

7. Check of u recht heeft op subsidie 

Omdat u een stageplek aanbiedt, kunt u misschien de subsidie praktijkleren van de overheid krijgen. Dat is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de stagebegeleiding. Check of u daar recht op heeft.

Stagiair aannemen als zzp’er


Ook als u zzp’er bent, kunt u soms een stagiair aannemen. Sommige opleidingen laten leerlingen of studenten bij zzp’ers stagelopen. Andere scholen en universiteiten geven de voorkeur aan grotere organisaties.

Net als voor een ander bedrijf, gelden de punten uit de checklist ook voor u. En u moet aan de eisen van opleidingen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld een leerzame werkplek bieden. En de tijd hebben om de stagiair intensief te begeleiden.

Feiten en cijfers: hoeveel stagiairs zijn er?

De grafiek toont het aantal stagiairs per jaar.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Stagiair - aannemen - checklist - stage - leerbaan - leerbedrijf - stageplaats - zzp - sbb - stagebegeleider - subsidie - erkend - stagecontract - stagevergoeding - regels -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein