Een medewerker inhuren via detachering

Bij detachering werkt een werknemer tijdelijk ergens anders dan bij zijn eigen werkgever. Huurt u een werknemer in? Dan moet u zich houden aan de regels in de Wet allocatie arbeid door intermediair (Waadi). Lees ook over de belangrijkste verschillen tussen detacheren, uitzenden en payrollen.

Wat is detachering?

Detachering is het tijdelijk inhuren van een medewerker van een ander bedrijf. Of het tijdelijk uitlenen of -huren van een werknemer aan een ander bedrijf.

Hoe werkt detachering?

Bij detachering zijn 3 partijen betrokken: 

1. Uitlener

De intermediair: bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau, of een bedrijf dat personeel tegen betaling uitleent. De uitlener is de werkgever van de uitgeleende medewerker en zorgt voor de betaling van het loon. 

2. Inlener

De opdrachtgever: het bedrijf dat een medewerker van de uitlener inhuurt. De inlener betaalt hiervoor een vergoeding aan de uitlener. De medewerker staat op de loonlijst van de uitlener, niet op die van de inlener. 

3. Werknemer

Is in (vaste) dienst van de uitlener en wordt tijdelijk uitgeleend aan de inlener. Hier werkt de werknemer onder leiding en toezicht van de inlener.

Wat is het verschil tussen detacheren, uitzenden en payrollen?

Detacheren, uitzenden en payrollen zijn vormen van flexibele arbeidsbemiddeling voor als u tijdelijk extra personeel nodig heeft. De belangrijkste kenmerken op een rij:

Detachering:

 • Een detacheringscontract is vaak voor een langere periode. De 3 partijen leggen vooraf de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week vast. Hierdoor kan het contract volgens de wet niet eerder of niet per direct worden beëindigd.
 • In een detacheringscontract kan een opzegtermijn staan. U kunt het contract met de uitlener dan wel tussentijds stoppen. Als er een uitzendbeding in het detacheringscontract staat, kunt u het contract per direct stoppen. 
 • Bij detachering mag u vaak beslissen welke kandidaat bij u komt werken. Het detacheringsbureau stelt een aantal van zijn medewerkers aan u voor. U bepaalt wie het beste bij uw bedrijf past. Soms zoekt de detacheerder speciaal voor uw opdracht een medewerker. Als de werknemer bij uw bedrijf past, neemt de detacheerder deze persoon in dienst om bij u de opdracht uit te voeren.

Uitzenden:

 • Een uitzendcontract is vaak voor een korte periode en bevat meestal een uitzendbeding. Een uitzendbeding zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomst volgens de wet per direct gestopt kan worden, zonder een reden te geven.
 • Alle 3 de partijen kunnen de overeenkomst beëindigen. In de praktijk doet de de inlener of de medewerker dit.
 • Huurt u via een uitzendbureau een werknemer in, dan beslist het bureau meestal wie er bij u komt werken.

Payrolling:

 • Bij payrollen sluit u een contract met een payrollbedrijf. U zoekt zelf de werknemer, bepaalt het salaris en heeft zeggenschap over de medewerker. Maar de medewerker gaat in dienst bij het payrollbedrijf.
 • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. Bij mogelijk ontslag van een payrollmedewerker kijkt UWV of de rechter naar de omstandigheden. U kan het payrollcontract dan niet zomaar opzeggen.
 • Payrollkrachten hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

Tip: lees de factsheets over payroll en inhuur

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Lees in de factsheet Payroll en inhuur voor inleners en de factsheet Payroll voor werkgevers wat dit voor u betekent als inlener of payrollwerkgever.

Regels voor personeel inhuren en uitlenen

In de Wet allocatie arbeid door intermediair (Waadi) staan de regels voor het inhuren en uitlenen van personeel.

De regels in de Waadi gaan onder meer over:

 • De registratieplicht voor uitleners van werknemers en registratiecheck door inleners van medewerkers.
 • Als u niet aan de registratieplicht voldoet, kunt u een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit geldt voor zowel uitlener als inlener.
 • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor zowel uitgeleende medewerkers als voor werknemers in loondienst
 • Het verbod om een tegenprestatie van de uitgeleende medewerker te vragen, zoals een vergoeding.
 • Het verbod om een dienstverband na de uitleenperiode te bemoeilijken.
 • Het verbod om bij een staking een stakende medewerker te vervangen door een uitgeleende medewerker.

Lees meer over de Waadi en het toezicht door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting

Huurt u een medewerker in via een tussenpartij? Dan moet de uitlener loonheffingen betalen voor deze medewerker. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen. De Belastingdienst kan u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting (btw) van de werknemer.

Lees meer over aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting.

Medewerker uit het buitenland inhuren via detachering

Wilt u een medewerker via een tussenpartij uit het buitenland inhuren? Dan krijgt u naast de Waadi met aanvullende regels te maken.

Wanneer kiest u voor detachering?

Een medewerker inhuren via detachering kan om verschillende redenen handig zijn:

 • U wilt geen werkgeversrisico’s lopen. Zoals doorbetaling van het loon bij ziekte.
 • U heeft tijdelijk behoefte aan extra hulp of kennis binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zwangerschapsverlof of voor een project.

Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
detachering - flexibel personeel - flexibele schil - tijdelijk personeel - detacheringscontract - detacheringsbureau - intermediair - detacheren - inhuren - personeelstekort -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein