Corona-steunpakket voor ondernemers

Voor bedrijven die door de coronacrisis minder omzet hebben, zijn steunregelingen. De meeste zijn gestopt, zoals de TVL en de Bbz. Sommige steunmaatregelen blijven wel doorlopen, zoals de garantieregelingen voor evenementen.

TVL voor starters

Bent u een startende ondernemer en heeft u door de coronacrisis omzet verloren? Dan kunt u mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor Startende ondernemingen aanvragen. U krijgt dan een bijdrage voor uw vaste lasten in het 4e kwartaal van 2021 en 1e kwartaal van 2022.

Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers

Sommige zorgmedewerkers blijven lang ziek na een besmetting met corona. Na 2 jaar stopt de doorbetaling van loon en krijgen ze een uitkering. Met de nieuwe subsidieregeling wil de overheid zorgwerkgevers stimuleren deze medewerkers langer in dienst te houden. 

Lees meer over de subsidieregeling behoud langdurige zieke zorgwerknemers.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u via uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt niet terug. Wel zijn de voorwaarden voor de Bbz versoepeld vanwege de verlengde coronamaatregelen. Uw gemeente doet onder meer geen vermogenstoets. U komt hierdoor eerder in aanmerking voor Bbz. 

Check of u recht heeft op Bbz op Krijgikbbz.nl.

Tozo-lening terugbetalen

Moet u uw Tozo-lening terugbetalen? Dan begint u vanaf 1 juli 2022 met aflossen. De looptijd van Tozo-leningen is 6 jaar. Deze 6 jaar berekent u vanaf de start van uw lening. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft u geen rente te betalen.

Uitstel van betaling Belastingdienst

Het bijzonder uitstel van betaling duurde tot en met 31 maart 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% gold tot 1 juli 2022 en gaat stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Lees meer over uw belastingschuld afbetalen.

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Kan uw evenement door de maatregelen niet doorgaan? Dan kunt u de Subsidieregeling evenementengarantie (SEG) aanvragen. De regeling is verlengd tot en met 30 september 2022. De SEG is een combinatie van de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De SEG is voor geannuleerde evenementen in de periode 1 januari tot 30 september 2022. Het is nog niet bekend wanneer de SEG open gaat. Zodra de regeling open is, kunt u de subsidie aanvragen via RVO.

Culturele instellingen

Heeft uw culturele onderneming verlies geleden door de coronapandemie? Zoekt u een lening om door te gaan met uw bedrijf of eenmanszaak in de cultuursector? Dan kunt u de Cultuur Vermogen Lening aanvragen.

Zoekt u financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten of producten? Dan kunt u mogelijk de Cultuur Opstart Lening aanvragen.

De vergoeding in de regeling Fonds Podiumkunsten is verhoogd van 25% naar maximaal 55% van alle kaarten per voorstelling. Ook komt er meer geld voor cultuurleningen om producties te financieren.

Subsidie voor sportevenementen

Organiseert u sportevenementen? En mist u omzet doordat er minder publiek mag komen kijken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten. Ook is er geld beschikbaar voor de amateursport. De regelingen voor de sportsector zijn verlengd.

Kredieten en leningen

Vanwege de coronacrisis waren bestaande kredietregelingen tijdelijk verruimd. Lees meer over het aflossen van deze kredieten en leningen.

Coronasteun terugbetalen

De regelingen Tozo, Tonk en NOW zijn gesloten. Heeft u gebruikgemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over het wel of niet terugbetalen van coronasteun.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Corona - coronavirus - steunpakket - steunpakket 3 - tozo - tozo 3 - now - now 3.0 - noodsteun - regelingen - coronasteun - TVL - belasting uitstel - tonk - voucherbank - voucherfonds - voucher -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein