Consumentenrecht: uw rechten en plichten als verkoper

Als u een product of dienst verkoopt aan een niet-zakelijke klant dan valt dit onder het consumentenrecht. Consumentenrecht gaat over de rechten en plichten van uw klant. Zoals het recht op garantie, bedenktijd bij online verkoop en verkoop buiten de verkoopruimte (colportage). Lees hier aan welke regels u zich als verkoper moet houden.

Wat is consumentenrecht?

Als een klant iets koopt, dan is dit een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen u en de koper. Deze afspraak brengt rechten en plichten met zich mee. Uw klant moet de afgesproken prijs betalen. U als verkoper moet een ‘deugdelijk product’ leveren. Het product moet bijvoorbeeld aan bepaalde eisen voldoen. Het consumentenrecht is een verzameling van wetten om consumenten te beschermen. Consumenten hebben daarnaast ook plichten.

Consumentenrecht geldt niet voor verkoop aan bedrijven

Verkoopt u een product aan een ander bedrijf dan valt dit niet onder het consumentenrecht. Uw klant heeft dan geen wettelijke bedenktijd en er gelden andere garantieregels.

Garantie geven

Het product dat u verkoopt moet ‘deugdelijk’ zijn, van goede kwaliteit. Dit is de wettelijke garantie waar uw klant recht op heeft. Als het product bijvoorbeeld kapot is, dan moet u het vervangen of repareren. U kunt naast de wettelijke garantie ook extra garantie geven of verkopen. Bijvoorbeeld een verkopersgarantie of een langere garantie.

Lees verder over garantie geven.

Bedenktijd geven

Vaak heeft uw klant recht op bedenktijd. De aankoop kan worden teruggedraaid, dat is het herroepingsrecht of recht van ontbinding. Uw klant heeft niet altijd recht op de wettelijke bedenktijd. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld producten die op maat zijn gemaakt of die kunnen bederven.

Lees wanneer u bedenktijd moet geven en aan welke regels u moet voldoen.

Betalingstermijn bepalen

U mag zelf bepalen binnen welke periode consumenten moeten betalen. U zet deze betalingstermijn in het contract of in uw algemene voorwaarden.

Als uw klant niet betaalt dan kunt u een betalingsherinnering (aanmaning) sturen. In de eerste betalingsherinnering mag u geen extra kosten rekenen. Daarna kunt u incassokosten rekenen. Dat zijn de kosten die u zelf moet maken om ervoor te zorgen dat u alsnog uw geld krijgt.

Lees welke kosten u in rekening mag brengen op Rechtspraak.nl.

Verkopen buiten een winkel

Colportage (verkoop buiten de verkoopruimte)

Verkoopt u buiten een officiële winkelruimte, bijvoorbeeld op straat of huis-aan-huis? Dan moet u zich houden aan de regels voor colportage. De koper heeft recht op bedenktijd bij een aankoop van meer dan € 50, en u en de koper moeten allebei een verkoopakte ondertekenen.

Lees welke regels er gelden voor colportage.

Kopen op afstand

Verkoopt u online via een webwinkel of telefonisch? Dan moet u zich houden aan de regels voor kopen op afstand. Uw klant heeft bijvoorbeeld in de meeste gevallen recht op de wettelijke bedenktijd, en u moet onder andere duidelijke informatie geven over dat recht, de prijs en hoe u dit levert.

Lees meer over de regels voor online verkoop.

Abonnementen verkopen

U mag een abonnement, zoals een energie- of telefoonabonnement, niet altijd automatisch verlengen. Automatisch of stilzwijgend verlengen betekent dat het abonnement doorloopt zonder dat de abonnee dit weet.

Lees welke regels er gelden voor de verkoop van abonnementen.

Reizen, vakanties of timesharing verkopen

U bent verplicht om uw klant duidelijk te informeren over het product dat u verkoopt en waarvoor hij betaalt. Bijvoorbeeld voor hoeveel personen, wat er bij de prijs is inbegrepen, en welke kosten uw klant zelf nog moet betalen.

Lees met welke regels u rekening moet houden als u (pakket)reizen verkoopt.

Persoonsgegevens beschermen

Krijgt u persoonsgegevens van uw klanten, bijvoorbeeld via uw webshop? En bewaart, gebruikt of deelt u de gegevens? U moet deze gegevens beschermen. De privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vertelt wat u wel en wat u niet mag doen.

Voldoet u aan de AVG?

Lees wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. En hoe u aan de regels voldoet.

Persoonsgegevens beschermen

Lees wat persoonsgegevens zijn en wat mag u ermee doen.

Privacyverklaring opstellen

Lees of u een privacyverklaring nodig heeft om aan de privacywetgeving te voldoen.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
consumentenrecht - consumentrecht - consumentenrechten - colportage - garantie - consument - privacy wetgeving - persoonsgegevens - privacyverklaring - avg - betalingstermijn - bedenktijd -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein