Producten leveren in consignatie

Verkoopt u als leverancier of eigenaar producten via een tussenpersoon? Bijvoorbeeld kunstwerken, boeken of auto’s? Dan kunt u een consignatieovereenkomst afsluiten. De producten blijven uw eigendom tot ze verkocht zijn. Lees hoe dit werkt.

In consignatie verkopen

U kunt producten zelf verkopen. Maar u kunt ze ook via anderen te koop aanbieden. Bijvoorbeeld in een boekwinkel, galerie of webshop. Blijven de producten uw eigendom? Dan levert u de producten ‘in consignatie’ aan de verkoper. Als de producten zijn verkocht, krijgt u het verkoopbedrag van de verkoper, min een vooraf afgesproken geldbedrag. Dit is vaak een afgesproken percentage van de verkoopprijs. Het is een vergoeding aan de verkoper voor zijn bemiddeling.

Wat staat er in een consignatieovereenkomst

In een consignatiecontract legt u alle afspraken vast. Bijvoorbeeld:

  • het percentage dat de verkoper krijgt van de verkoopprijs (bemiddelingspercentage)
  • de verkoopprijs van uw product
  • verzekeringen
  • hoe lang de producten bij de verkoper blijven (looptijd consignatie)

Voor de precieze inhoud van een consignatieovereenkomst kunt u juridisch advies vragen.

Consignatieverkoop: wie loopt financieel risico?

Soms raakt een verkoper niet alle producten kwijt. Denk aan tijdschriften. Bij een consignatieovereenkomst loopt u als eigenaar of leverancier van de producten financieel risico als dit gebeurt. Want de verkoper betaalt u alleen wat een product opbrengt, min de bemiddelingskosten.

Aansprakelijkheid bij verkoop in consignatie

Bij een consignatieovereenkomst bent u als eigenaar van de producten aansprakelijk als een product niet goed is. Bijvoorbeeld een auto waar iets mis mee blijkt. De koper van het product sluit namelijk met u een koopcontract af. De verkoper is alleen bemiddelaar. De garage die de auto verkoopt voor u is dus niet aansprakelijk. Wel moet de garage aan de koper duidelijk maken van wie hij het product koopt.

Consignatie en internationaal ondernemen

Het is ook mogelijk om producten in consignatie te leveren aan een bedrijf in het buitenland. Zoek wel goed uit wat de regels zijn rond bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) en invoerrechten.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
consignatieovereenkomst - consignatiecontract - in consignatie verkopen - in consignatie verkoop - auto in consignatie -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein