Betalingen bij import

Met de exporteur spreekt u af hoe u betaalt voor uw goederen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Zoals blanco betalingen en de Letter of Credit (L/C). Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw leverancier. Ook kunnen betaalgewoonten per land verschillen.

Vraag uw bank om advies

Bij betalingen tussen u en uw leverancier is de overheid geen partij. Vraag uw bank naar de voorwaarden, de risico's en de bijbehorende kosten van de verschillende internationale betaalmethoden.

Bepaal uw gewenste betaalmethode

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betalingen:

  • De blanco betaling voor levering. Hierbij betaalt u vooruit. Uw leverancier weet dan zeker dat hij zijn geld krijgt. Maar u heeft geen zekerheid dat hij de goederen levert.
  • De blanco betaling na levering (open account). Hierbij stuurt uw leverancier pas een factuur als u de goederen heeft ontvangen. Vooraf spreekt u met hem een betaaltermijn af. In dit geval weet u zeker dat u de goederen ontvangt. Maar uw leverancier weet niet zeker dat hij zijn geld krijgt.

Bankgarantie

Met een bankgarantie stelt uw bank of de bank van de exporteur zich garant voor de handelstransactie.

  • Als u niet volgens afspraak betaalt, dan betaalt uw bank aan de exporteur.
  • Andersom kan ook. Stel: de exporteur levert niet volgens afspraak. En u bent samen met hem en zijn bank een boeteclausule overeengekomen. U krijgt dan een financiële vergoeding voor uw schade van zijn bank.

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft u en uw leverancier meer zekerheid. Het wordt vaak gebruikt als partijen elkaar nog niet goed kennen. Bij een documentair incasso stuurt uw leverancier de handelsdocumenten via zijn bank naar uw bank. U heeft de documenten nodig om de goederen te importeren. Maar u krijgt de documenten pas:

  • Na betaling. Dit heet Documents against Payment (D/P) of Cash against Documents (CAD).
  • Bij betaling op de vervaldag. Dit heet Documents against Acceptance (D/A).

Letter of Credit

Met een L/C betaalt uw bank het verschuldigde bedrag aan de leverancier pas als zijn bank de juiste handelsdocumenten heeft opgestuurd. Daarna ontvangt u de handelsdocumenten en kunt u over de goederen beschikken. Deze betaalmethode is de betrouwbaarste, maar relatief de duurste. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grote transacties. Of bij import vanuit een land met een minder stabiele economie.

Een Letter of Credit (L/C) heet ook wel documentair accreditief of documentair krediet.

Vreemde valuta

Betaalt u in vreemde valuta? Dan loopt u valutarisico als de koers van de vreemde valuta stijgt. Neem in overleg met uw bank maatregelen door het risico van koersschommelingen af te dekken.

Stel dat u een machine voor 20.000 dollar koopt van een leverancier in de Verenigde Staten. En deze 20.000 dollar stond bij aanschaf van de machine gelijk aan 17.400 euro’s (1 dollar is 0,87 euro). U betaalt de machine echter pas na 30 dagen. In die 30 dagen blijkt de koers van de dollar te zijn gestegen (1 dollar is 0,90 euro). Hierdoor betaalt u nu 18.000 euro voor de machine, dus 600 euro meer.

Maak een risicoanalyse met uw bank

U kunt koersschommelingen opvangen met een valutatermijnstransactie, valutaopties of een vreemde-valutarekening.

Geschillen over de levering of de betaling

Heeft u een geschil over de levering of de betaling? Lees meer over een zakelijk geschil oplossen.

Check vooraf de betrouwbaarheid van de leverancier

Vraag bijvoorbeeld naar referenties. Controleer de inschrijving van uw leverancier in een buitenlands handelsregister. Of laat een handelsinformatiebureau onderzoeken of uw leverancier genoeg geld geld in kas heeft.

Verdiep u vooraf in het lokale betalingsverkeer

Manieren van betalen verschillen per land. Check daarom vooraf hoe het betalingsverkeer werkt in het land waarmee u zakendoet. Bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u voor de meeste landen informatie over betaalgewoonten en de meest voorkomende betalingsvormen. Kies in het landenoverzicht een land en vervolgens ‘Betalingsverkeer’.

E-mailserie: Succesvol starten met importeren

Gaat of wilt u voor het eerst producten importeren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met importeren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse leverancier tot aan de douanezaken.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
letter of credit - l/c - blanco betaling - bankgarantie - documentair accreditief krediet - documentair incasso - vreemde valuta -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein