Betalingen bij export

Met uw buitenlandse klant spreekt u af hoe u betaald krijgt voor uw goederen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Zoals de Letter of Credit (L/C). Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw afnemer. Ook kunnen betaalgewoonten per land verschillen.

Vraag uw bank om advies

Bij betalingen tussen u en uw afnemer is de overheid geen partij. Vraag uw bank naar de voorwaarden, de risico's en de bijbehorende kosten van de verschillende internationale betaalmethoden.

Bepaal uw gewenste betaalmethode

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betalingen:

  • De blanco betaling voor levering. Hierbij betaalt uw afnemer vooruit. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt. Maar hij heeft geen zekerheid dat u de goederen levert.
  • De blanco betaling na levering (open account). Hierbij stuurt u pas een factuur als uw goederen zijn afgeleverd. Vooraf spreekt u met uw afnemer een betaaltermijn af. In dit geval weet uw afnemer zeker dat u de goederen levert. Maar u weet niet zeker dat u uw geld krijgt.

Bankgarantie

Met een bankgarantie stelt uw bank of de bank van de importeur zich garant voor de handelstransactie.

  • Als de importeur niet volgens afspraak betaalt dan betaalt zijn bank aan u. Zo weet u zeker dat u uw geld krijgt.
  • Andersom kan ook. Stel: u levert niet volgens afspraak. En u bent samen met de importeur en uw bank een boeteclausule overeengekomen. Dan betaalt uw bank een financiële vergoeding aan de importeur voor zijn schade.

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft u en uw afnemer meer zekerheid. Daarom wordt hij vaak gebruikt als partijen elkaar nog niet goed kennen. Bij een documentair incasso stuurt u de handelsdocumenten via uw bank naar zijn bank. Hij heeft de documenten nodig om de goederen te importeren. Maar hij krijgt de documenten pas:

  • Na betaling. Dit heet Documents against Payment (D/P) of Cash against Documents (CAD).
  • Bij betaling op de vervaldag. Dit heet Documents against Acceptance (D/A).

Met het documentair incasso heeft u geen harde garantie dat u betaald wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw afnemer de documenten niet accepteert. Of als hij niet aan zijn financiële verplichting kan voldoen.

Letter of Credit

Een Letter of Credit (L/C) is een verplichting van de bank om u een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen. U bent daarvoor niet afhankelijk van de importeur om te betalen. Van te voren spreekt u met uw klant af aan welke verplichtingen beide partijen moeten voldoen. Het heet ook wel documentair accreditief of documentair krediet.

Deze betaalmethode is de betrouwbaarste, maar relatief de duurste. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grote transacties. Of bij export naar een land met een minder stabiele economie. Meestal ontvangt u pas uw geld van de bank van de importeur nadat zij de juiste handelsdocumenten hebben ontvangen van uw bank. Daarna ontvangt de importeur de handelsdocumenten en kan hij over de goederen beschikken.

Vreemde valuta

Ontvangt u de betaling in vreemde valuta? Dan loopt u valutarisico als de koers van de vreemde valuta daalt.

Stel dat u een machine voor 20.000 dollar verkoopt aan een afnemer in de Verenigde Staten. En de 20.000 dollar staat momenteel gelijk aan 17.400 euro’s (1 dollar is 0,87 euro). U spreekt een betaaltermijn van 30 dagen af. Na 30 dagen blijkt de koers van de dollar gedaald (1 dollar is 0,80 euro). Hierdoor is de 20.000 dollar omgerekend nog maar 16.000 euro waard. Uw verlies is 1.400 euro.

Neem in overleg met uw bank maatregelen door:

  • Een valutaclausule in uw offerte op te nemen.
  • Het risico van koersschommelingen af te dekken.

Maak een risicoanalyse met uw bank

U kunt koersschommelingen opvangen met een valutatermijnstransactie, valutaopties of een vreemde-valutarekening.

Geschillen over de levering of de betaling

Heeft u een geschil over de levering of de betaling? Lees meer over een zakelijk geschil oplossen.

Check vooraf de betrouwbaarheid van de importeur

Vraag bijvoorbeeld naar referenties. Controleer de inschrijving van uw afnemer in een buitenlands handelsregister. Of laat een handelsinformatiebureau onderzoeken of uw afnemer genoeg geld in kas heeft.

Verdiep u vooraf in het lokale betalingsverkeer

Manieren van betalen verschillen per land. Check daarom vooraf hoe het betalingsverkeer werkt in het land waarmee u zakendoet. Bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u voor de meeste landen informatie over betaalgewoonten en de meest voorkomende betalingsvormen. Kies in het landenoverzicht een land en vervolgens ‘Betalingsverkeer’.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
letter of credit - l/c - blanco betaling - bankgarantie - documentair accreditief krediet - documentair incasso - vreemde valuta -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein