Belastingschuld afbetalen met een betalingsregeling van de Belastingdienst

Tot 1 april 2022 kon u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heeft u bijzonder uitstel gekregen? U moet vanaf 1 oktober 2022 uw belastingschuld afbetalen. De Belastingdienst biedt u een betalingsregeling aan.

Belastingschuld na bijzonder uitstel van betaling vanwege corona

U heeft vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling gekregen. Bijvoorbeeld voor uw omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De belastingen die u nog niet betaald heeft, vormen samen uw belastingschuld. U moet een belastingschuld altijd aflossen.

Aanmaning of dwangbevel voor andere belastingschulden

Heeft u een schuld opgebouwd voor belastingen waar u géén uitstel of betalingsregeling voor heeft gekregen? De Belastingdienst stuurt weer betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.

Lees wat u moet doen als u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen op Belastingdienst.nl.

Betalingsregeling: uw belastingschuld aflossen in 5 jaar

U krijgt 60 maanden (5 jaar) de tijd om uw belastingschuld na bijzonder uitstel van betaling af te lossen: van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. U betaalt dan elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst. 

Het kabinet wil de betalingsregeling versoepelen. Lees meer over de plannen op Rijksoverheid.nl.

Bereken uw aflossingsschema

U kunt uw aflossingsschema van de betalingsregeling bijzonder uitstel berekenen op Belastingdienst.nl.

Uw persoonlijke betalingsregeling

U ontvangt in de eerste helft van 2022 een brief van de Belastingdienst met informatie over uw betalingsregeling. 

In de brief staat:

 • een totaaloverzicht van uw belastingschuld
 • de voorwaarden van de betalingsregeling
 • het maandbedrag van de betalingsregeling

Betalingsregeling wijzigen

Wilt u eerder al beginnen met aflossen? Dat kan. Uw belastingschuld wordt dan kleiner. En het maandbedrag (inclusief invorderingsrente) van uw betalingsregeling daardoor lager. U kunt ook extra afbetalen tijdens de looptijd van uw betalingsregeling.

Heeft u vanaf 1 oktober 2022 langer dan 60 maanden nodig om de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel af te betalen? Bel dan met de BelastingTelefoon (0800 – 0543) om uw betalingsregeling te bespreken. Doe dit meteen als u problemen verwacht.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd heeft betaald, moet u invorderingsrente betalen. Ook als u bijzonder uitstel heeft gekregen. De invorderingsrente was tot en met 30 juni 2022 verlaagd naar 0,01% en gaat in stappen terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024. De rente wordt meegenomen in uw maandbedrag.

Belastingrente voor vennootschapsbelasting

U betaalt belastingrente voor de vennootschapsbelasting als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen. Bijvoorbeeld doordat u te laat of voor een onjuist bedrag aangifte heeft gedaan voor uw vennootschap. Deze rente was tijdelijk verlaagd naar 4%, maar is weer 8%.

Belastingschuld inzien

U kunt uw belastingschuld opvragen via de BelastingTelefoon (0800 – 0543). Of u kunt een overzicht van uw belastingschuld op laten vragen door uw fiscaal adviseur. U ontvangt het schuldenoverzicht dan per post of in uw Berichtenbox.

Geen uitstel meer sinds 1 april 2022

Betaal uw nieuwe belastingverplichtingen op tijd. Doet u dit niet, dan kunt 1 of meerdere boetes krijgen. Kijk wat u kunt doen als u niet op tijd kunt betalen.

Belangrijke datums voor uw belastingen

 • 2022, 1 april: betaal uw belastingen op tijd

  Sinds 1 april 2022 kunt u geen bijzonder uitstel van betaling meer aanvragen bij de Belastingdienst. U moet belastingaanslagen weer op tijd betalen.

 • 2022, 1 oktober: start afbetalen belastingschuld

  Begin met afbetalen van uw belastingschuld. U heeft hiervoor 60 maanden de tijd.

 • 2022, 31 oktober: uiterste datum 1e termijn betalingsregeling

  Betaal vóór deze datum de 1e termijn van de betalingsregeling.

 • 2027, 1 oktober: uw schuld is afbetaald

  U heeft uw schuld afbetaald volgens de betalingsregeling.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
betalingsregeling - bijzonder uitstel van betaling - belastingschuld - schuld afbetalen - belastingschuld aflossen - schuld belastingdienst -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein