Als zzp’er pensioen opbouwen

Net als iedere Nederlander krijgt u AOW zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Maar voor uw zzp-pensioen moet u zelf zorgen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Er zijn verschillende mogelijkheden.

AOW: basispensioen

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Fiscaal voordeel bij sparen voor lijfrente

U kunt uw geld in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente stoppen. Dit doet u via een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Zij investeren het geld. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook fiscaal gunstig. U kunt het bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dat heet uitgave inkomensvoorziening.

Reserveer uw oudedagsreserve (FOR)

Met de oudedagsreserve (FOR) zet u een deel van de winst uit uw onderneming opzij voor uw pensioen. Dit bedrag mag u dus van uw winst aftrekken. Daardoor betaalt u nu minder inkomensbelasting. Wanneer u met pensioen gaat en het geld opneemt, betaalt u alsnog belasting over het bedrag. Voor de fiscale oudedagsreserve gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • u besteedt minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming
 • u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Zet uw oude pensioenregeling voort

Bent u net gestart als zzp’er? En werkte u in loondienst voordat u zzp’er werd? Soms kunt u uw oude pensioenregeling voortzetten. Inclusief alle aanvullende dekkingen, zoals nabestaandenpensioen. Of premievrijstelling als u arbeidsongeschikt wordt. Vraag dit na bij de pensioenuitvoerder. Het zelf voortzetten van uw oude pensioenregeling moet u binnen 9 maanden na het einde van uw dienstverband aanvragen. Verder moet de vrijwillige voortzetting uiterlijk 15 maanden na het ontslag beginnen. De premie is maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar als uitgave inkomensvoorziening.

Kijk of u onder een verplichte pensioenregeling valt

In bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken bestaat voor personeel een verplichte pensioenregeling. Bent u ondernemer in één van de volgende bedrijfstakken? Dan is deelname verplicht:

 • schildersbedrijven, glaszetbedrijven en afwerkingsbedrijven
 • stukadoorsbedrijven, afbouwbedrijven, natuursteenbedrijven en terrazzo-/vloerenbedrijven

Oefent u één van de volgende beroepen uit? Dan is deelname aan uw beroepspensioenfonds verplicht.

 • apothekers
 • dierenartsen
 • fysiotherapeuten
 • huisartsen
 • verloskundigen
 • medisch specialisten
 • loodsen
 • (kandidaat-) notarissen
 • roeiers in het Rotterdamse Havengebied

Neem deel aan een collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling is een regeling voor meerdere deelnemers bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of pensioenfonds. Er zijn verschillende collectieve pensioenregelingen speciaal voor zzp’ers. U kunt zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Schakel een pensioenadviseur of financial planner in

Het regelen en inzicht krijgen in een pensioen kan ingewikkeld zijn. Schakel daarom een pensioenadviseur of financial planner in die u uitlegt wat de mogelijkheden en gevolgen zijn.

Feiten en cijfers: zzp'ers van 65-jaar of ouder

De grafiek toont per kwartaal het aantal zzp'ers zien van 65 jaar of ouder. In tien jaar tijd is dit aantal flink toegenomen.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
AOW - Pensioen - Fiscaal - Voordelig - Sparen - Lijfrente - Oudedagsreserve - Beroepsgroepen - Bedrijfstakken - Verplicht - Vrijwillig - Freelancer - Zzp - Zelfstandig ondernemer - Pensioenfonds -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein