Skip to main content

Over het Starterscentrum Limburg

Gratis  Starters Adviesgesprek?

Start jij een nieuwe onderneming in Limburg? Maak dan een afspraak voor een GRATIS adviesgesprek (telefonisch, videobellen of persoonlijk) met één van de ondernemersadviseurs. 

Meer infoVoor wie

De Stichting StartersCentrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en een aantal regionale partners.

Voor starters en ondernemers uit de partner-gemeenten is onze dienstverlening gratis. Ook deelnemers aan de projecten van het StartersCentrum kunnen hieraan kosteloos deelnemen. Het StartersCentrum is in het leven geroepen om startende ondernemers te adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Missie

De persoonlijke begeleiding van klanten staat voorop. Vertrekpunten voor de dienstverlening zijn: gratis, onafhankelijk, deskundig en laagdrempelig.

Visie

De ambitie is om zo veel mogelijk ondernemers in spé de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de diensten van het StartersCentrum en ze hiermee goed voorbereid op weg te helpen. Het StartersCentrum is het eerste aanspreekpunt voor startende ondernemers in de provincie Limburg.

Nieuw ondernemerschap en het stimuleren hiervan zijn de uitdagingen ter versteviging van de regionale & provinciale economie.

Vandaar dat het StartersCentrum haar producten en diensten laagdrempelig en veelal kosteloos aanbiedt voor de inwoners en ondernemers uit de partnergemeenten. Dit geldt voor het voorlichtingsmateriaal, de oriëntatiebijeenkomsten, diverse seminars en de adviesgesprekken met de ondernemersadviseurs. Bovendien worden Limburg breed op diverse locaties activiteiten georganiseerd. Dicht bij de klant.

Organisatie

Aangezien het niet wenselijk is dat bestuurders van subsidiërende gemeenten tevens bestuurslid zijn van het StartersCentrum die van diezelfde gemeenten geldelijke bijdragen ontvangen, is op 1 april 2021 de bestuurlijke organisatie gewijzigd. Voortaan is er een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder.

Deze Raad houdt toezicht op de organisatie, adviseert de directeur-bestuurder en neemt beslissingen op strategisch niveau.  Denk bij dat laatste aan de doelstellingen en de koers van het StartersCentrum. Ook neemt deze besluiten over de begroting, de benoeming van de accountant en stelt de jaarrekening vast. De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Momenteel telt deze Raad drie leden. Voorzitter is de heer Wim Dupont en de 2 andere leden zijn mevrouw Nicki van Heugten en de heer Jan Loonen.

Van 1 april 2021 tot 30 september was Harrie van Beers de directeur-bestuurder van de stichting. Van 1 januari 2014 tot 1 april 2021 was hij al als coördinator-manager werkzaam bij het StartersCentrum. Vanaf 1 oktober 2023 is Marcel van Kasteren benoemd tot directeur-bestuurder. Marcel heeft als ondernemersadviseur in verschillende operationele rollen ruime ervaring opgedaan in het werkveld. Hij onderhoudt o.a. de contacten met gemeenten, ontwerpt algemene beleidsstukken, draagt zorg voor het jaarverslag, geeft leiding aan de organisatie en treedt op als secretaris van de RvC naast zijn operationele werkzaamheden voor starters.

Directie & medewerkers

Marcel van Kasteren

Directeur-bestuurder &  Ondernemersadviseur
Werkgebied: Limburg
Email: 
Telefoon: 06 29058304
LinkedIn

Anita Lussenburg

Ondernemersadviseur
Werkgebied: Parkstad en Westelijke Mijnstreek
Email:
Telefoon: 06 29134992
LinkedIn

Ger Smith

Ondernemersadviseur
Werkgebied: Parkstad en Midden-Limburg
E-mail: 
Telefoon: 06 29058301
LinkedIn

Marion Schepers

Ondernemersadviseur
Werkgebied: Maastricht en Heuvelland, de Westelijke Mijnstreek en Roermond
E-mail:
Telefoon: 06 11806506
LinkedIn

Loes Paters

Social Media specialist
Werkgebied: Limburg
E-mail:
Telefoon: 06 29058300
LinkedIn

Raad van toezicht

Van links naar rechts:
Jan Loonen, Nicki van Heugten, Wim Dupont