Wat moet je als ondernemer weten als je werkt met personeel? Wat te doen bij ziek personeel en wat zijn de regels over beloning, premies en ontslag? Wanneer heb je een modelovereenkomst nodig?  Hoe zit het met de ketenaansprakelijkheid? Hoe kan ik als zzp’er pensioen opbouwen? Op deze pagina leest je meer.


Uw werknemer komt in de WIA

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering dan mag u stoppen met loondoorbetaling . U mag dan ook zijn ontslag aanvragen na goedkeuring van de UWV.

Lees meer

Pensioen regelen voor uw werknemers

Voor veel bedrijven of bedrijfstakken geldt een pensioenplicht en pensioenregeling. Lees wat u als werkgever moet regelen voor het pensioen van uw werknemers.

Lees meer

Stappenplan personeel aannemen

Waar krijgt u mee te maken als u personeel wilt aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden.

Lees meer

Stappenplan werk uitbesteden

Besteedt u werk uit aan zzp’ers of (onder)aannemers? Met het stappenplan weet u snel welke regels er gelden rondom werk uitbesteden.

Lees meer

Een oproepkracht aannemen met een nulurencontract

Houd er rekening mee dat uw oproepkracht recht heeft op dezelfde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden als uw andere personeel.

Lees meer

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook het personeel overnemen. Wat dit concreet betekent leest u hier.

Lees meer

Zzp’er inhuren

Als u zzp’ers wilt inhuren, moet u letten op onder andere modelovereenkomsten, vormen van inhuur en arbeidsomstandigheden. Op deze pagina leest u meer.

Lees meer

Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen

Verlaag uw loonkosten met tegemoetkomingen en subsidies. Zoals het het jeugd-LIV, het LKV voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak of loonkostensubsidie.

Lees meer

U heeft tijdelijk extra personeel nodig

Heeft u extra personeel nodig om drukke tijden door te komen? Kijk wat het beste bij uw situatie past. Bijvoorbeeld uitzendkrachten of extra personeel aannemen.

Lees meer

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Om uw zieke werknemer weer snel aan het werk te krijgen, moet u een aantal verplichte acties ondernemen. Lees op deze pagina wat u moet weten en doen.

Lees meer