Bij de huisvesting van jouw onderneming komt veel kijken: locatie kiezen, bedrijfspand huren of kopen, bestemmingsplan en vergunningen. Innovatie is meer dan iets nieuws ontwikkelen. Boor je een nieuwe markt aan? Is er sprake van procesvernieuwing binnen je eigen bedrijf?  Innoveren of vernieuwen is essentieel voor ondernemers. Een idee of product kan u veel geld opleveren, maar vergeet daarbij niet de innovatie te beschermen. Onderzoek jouw innovatiekansen en lees hierover meer op deze pagina.


Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Uw bedrijf kan planschade lijden door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. U wilt weten wat u moet doen om schade te voorkomen of een vergoeding te krijgen.

Lees meer

Uw idee voor een app beschermen

Heeft u een app ontwikkeld en wilt u deze beschermen via het intellectueel eigendomsrecht? Op deze pagina leest u over de verschillende vormen en eisen.

Lees meer

Omgevingsvergunning aanvragen voor reclame op uw bedrijfspand

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig om een reclame op uw bedrijfspand te plaatsen. Doe daarom de vergunningcheck bij uw gemeente.

Lees meer

Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie

In het bestemmingsplan ziet u wat wel en niet mag op uw bedrijfslocatie. Kijk hoe u het bestemmingsplan raadpleegt en hoe het zit met de omgevingsvergunning.

Lees meer

Maak uw bedrijfspand energiezuinig voor 2023

Vanaf 2023 is het Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen. De overheid ondersteunt dit met subsidies. Check uw energielabel en neem tijdig maatregelen.

Lees meer

Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering levert vaak een kostenbesparing en een sterkere concurrentiepositie op. Kijk wat u in uw bedrijf duurzamer kunt doen.

Lees meer

Product ontwikkelen met een samenwerkingspartner

Maak bij een samenwerking in de productontwikkeling afspraken over de eigendomsrechten en de rechtsvorm. Leg dit vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer

Investeerders vinden voor uw idee

Heeft u een idee dat u wilt verkopen of waarvoor u een investeerder of Business Angel zoekt? Lees wat u moet weten en kunt doen.

Lees meer