Bij de huisvesting van jouw onderneming komt veel kijken: locatie kiezen, bedrijfspand huren of kopen, bestemmingsplan en vergunningen. Innovatie is meer dan iets nieuws ontwikkelen. Boor je een nieuwe markt aan? Is er sprake van procesvernieuwing binnen je eigen bedrijf?  Innoveren of vernieuwen is essentieel voor ondernemers. Een idee of product kan u veel geld opleveren, maar vergeet daarbij niet de innovatie te beschermen. Onderzoek jouw innovatiekansen en lees hierover meer op deze pagina.


Bescherm uw bedrijf tegen cybercrime

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met cybercrime. Bijvoorbeeld door phishing, een virus of malware. Welke vormen van cybercriminaliteit zijn er en hoe verkleint u het risico op een cyberaanval?

Lees meer

Stappenplan starten met een uitvinding

Starten met een uitvinding? Lees hier waarom u uw idee moet vastleggen en wanneer u een intellectueel eigendom zoals een octrooi moet aanvragen.

Lees meer

Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Uw bedrijf kan planschade lijden door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Lees wat u moet doen om schade te voorkomen of een vergoeding te krijgen.

Lees meer

Uw idee voor een product of dienst beschermen

Ontwikkelt u een nieuw product of nieuwe dienst? Lees hoe u uw ideeën kunt beschermen. Er zijn verschillende manieren.

Lees meer

Omgevingsvergunning aanvragen voor reclame op uw bedrijfspand

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig om een reclame op uw bedrijfspand te plaatsen. Doe daarom de vergunningcheck bij uw gemeente.

Lees meer

Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie

In het bestemmingsplan ziet u wat wel en niet mag op uw bedrijfslocatie. Kijk hoe u het bestemmingsplan raadpleegt en hoe het zit met de omgevingsvergunning.

Lees meer

Maak uw bedrijfspand energiezuinig voor 2023

Vanaf 2023 is Energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen. De overheid geeft hier subsidies voor. Check uw energielabel en neem op tijd maatregelen.

Lees meer

Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering levert vaak een kostenbesparing en een sterkere concurrentiepositie op. Kijk wat u in uw bedrijf duurzamer kunt doen.

Lees meer

Product ontwikkelen met een samenwerkingspartner

Maak bij een samenwerking in de productontwikkeling afspraken over de eigendomsrechten en de rechtsvorm. Leg dit vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer

Investeerders vinden voor uw idee

Zoekt u financiering om uw idee te ontwikkelen of te verkopen? Lees welke subsidies er zijn en hoe u investeerders en afnemers kunt overtuigen.

Lees meer