Skip to main content

Ondernemers hebben vaak geen financieel vangnet als zij arbeidsongeschikt worden omdat zij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering is hun ogen te duur. Een alternatief is het Broodfonds. Dit is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers.

Een Broodfonds bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal twee jaar achtereen krijgen. De meeste mensen die ziek worden (99%) zijn binnen twee jaar weer aan het werk. De eerste maand is voor je eigen risico.

Op maandag 14 maart 2022 is vanaf 19.30 uur een informatieavond in C’licious op Cmill in Heerlen. Heb je interesse? Meld je aan via de website van Broodfonds.